Duurzaamheid en innovatie

Dagelijks zien we op TV en in de krant de gevolgen van klimaatverandering: meer en heviger regenval, langere periodes van droogte en grotere risico’s op overstroming. Ook het waterschap merkt dit in het dagelijks waterbeheer. Wij willen onze maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen. Wij zetten daarom in op duurzaam waterbeheer, duurzame energieopwekking en duurzaam grondstofgebruik in de regio. Daarom zijn we continue op zoek naar (innovatieve) oplossingen.