Duurzaam en innovatief samenwerken


Samen met andere overheden, bedrijven en kennisinstellingen werken we aan onze toekomst. De manier waarop we dat willen doen staat in onze watervisie voor 2030. Water is daarbij het verbindende element in die samenwerking.

Watervisie 2030

In de watervisie leest u hoe wij met elkaar aan een veilige en duurzame toekomst willen werken.

lopende processen en intitatieven

Visual Blue Men Team
Kaart berkelparels