Duurzame energie en grondstofbronnen


100% energieneutraal

Het waterschap wil 100% energieneutraal worden. Dat doen we niet omdat het moet, maar omdat we als waterschap willen handelen volgens het credo: mondiaal denken, lokaal handelen. Daarbij richten wij ons op diverse locaties waar wij grondeigenaar van zijn, zoals de locaties van onze zuiveringen en dijken.

Om onze energiedoelen te behalen, werken we aan energiebesparing en hergebruiken we grondstoffen uit het afvalwater. Daarnaast onderzoeken we alle vormen van duurzame energie. Energie uit zon, water, biogas en wind zijn hierbij allemaal opties.

Energieakkoord

Waterschap Rijn en IJssel is mede-ondertekenaar van het Nederlandse Energieakkoord. In 2020 willen de Nederlandse overheden 40% duurzame energie opwekken. Ook bundelden we de krachten samen met 100 Gelderse gemeenten, bedrijven en maatschappelijke organisaties in het Gelders Energieakkoord.

Lopende initiatieven

Energie uit wind

windturbine

Energie uit waterkracht

_DSC9036

Energie uit afvalwater

wse_zonder

Energie uit planten

Plant-e-stroom

Mossels als grondstof

mosselkringloop_nieuw

Kansen voor de toekomst

Energie uit zon

zonnecel-30658658