Energieneutraal in 2025


Als waterschap merken we de gevolgen van klimaatverandering: meer regen, langere periodes van droogte en grotere risico’s van overstroming. Daarom werken we er hard aan om de gevolgen van klimaatverandering op te kunnen vangen. Maar er is meer nodig. Fossiele energiebronnen raken op en CO2-uitstoot versnelt de klimaatverandering. Het waterschap verbruikt fossiele brandstoffen. Dit willen we graag snel veranderen, we nemen verantwoordelijkheid voor ons energieverbruik en gaan als waterschap ons effect op de klimaatverandering minimaliseren. Daarom zetten we in op energiebesparing en duurzame energieopwekking. Het waterschap wil in 2025 energieneutraal zijn. Dat betekent dat alle energie, die door het waterschap wordt verbruikt, ook zelf wordt opgewekt.

Energieakkoord

Waterschap Rijn en IJssel is mede-ondertekenaar van het Nederlandse Energieakkoord. In 2020 willen de Nederlandse overheden 40% duurzame energie opwekken. Ook bundelden we de krachten samen met 204 Gelderse gemeenten, bedrijven en maatschappelijke organisaties in het Gelders Energieakkoord. We werken in verschillende regio’s samen aan de Regionale Energie Strategieën (RES).

Om ons energiedoel te halen zetten we in op een mix aan duurzame energiebronnen van wind, zon en biogas.

Windenergie

Windenergie verkeind

Zonne-energie

Zonnepanelen

Biogas

wse_zonder

Lees meer

Energie uit waterkracht

_DSC9036

Lees meer

Thermische energie

thermometer

Regionale Energie Strategie (RES)

RES website