Regionale Energie Strategie (RES)

Gepubliceerd op 28 april 2020

Waterschap Rijn en IJssel is betrokken bij verschillende Regionale Energie Strategieën (RES). De RES is een manier om samen te werken aan de energietransitie. De RES is ook een document waarin elke energieregio zijn eigen keuzes maakt en beschrijft.

De RES komt voort uit het Nederlandse Klimaatakkoord, dat als doel heeft om in 2030 49% minder CO2  uit te stoten ten opzichte van 1990. Dit gebeurt onder andere door het opwekken van duurzame energie door zon en wind, in totaal 35 TerraWatthour (TWh) in Nederland in 2030. Om bij te dragen, stellen de 30 regio’s elk een Regionale Energiestrategie (RES) op waarin de mogelijkheden voor opwekking van duurzame elektriciteit en warmte in hun regio worden onderzocht. Daar komt per regio een 'bod' uit voort, dus het aantal TWh dat een regio bij kan dagen.

Waterschap Rijn en IJssel werkt mee aan:

Daarnaast zijn we voor een klein deel betrokken bij: