Thermische energie uit oppervlaktewater

Gepubliceerd op 19 oktober 2018

De winning van thermische energie uit oppervlaktewater biedt kansen voor de regionale energietransitie; het betreft een duurzame energievorm waarmee een bijdrage wordt geleverd aan het terugdringen van het gebruik van fossiele brandstoffen.

Ten behoeve van de op te stellen warmte transitieplannen door de gemeenten stellen we informatie beschikbaar over waar het winnen van warmte of koude uit oppervlaktewater kansrijk kan zijn.

Deze locaties zijn weergeven op onderstaande kaarten. Onder oppervlaktewater vallen beken, grachten, plassen, stuwen en gemalen.

In de leeswijzer (docx, 2.6 MB) kunt u de achtergronden van deze duurzame energiebron nalezen.

Potentiekaart thermische energie uit oppervlaktewater koudelevering

Potentiekaart thermische energie uit oppervlaktewater warmtelevering


Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de coördinator voor innovatie en energie: Mirjam Ruigrok (m.ruigrok@wrij.nl).