Zonne-energie

Gepubliceerd op 1 mei 2018

Naast windenergie willen wij een deel van onze duurzame energie opwekken met zonne-energie. We hebben een globale scan naar zon op alle daken van onze gebouwen en op de rioolwaterzuiveringsterreinen uitgevoerd. Hieruit blijkt dat veel daken en locaties geschikt zijn voor zonne-energie.

De meest kansrijke plekken (kantoor waterschap, Holten, Haarlo, Zutphen, Etten, Dinxperlo, Olburgen, Winterswijk en Duiven/Innofase) worden nu verder onderzocht. Alleen daken zijn niet voldoende om aan de energiebehoefte uit zon te voldoen. Daarom verkennen we op dit moment de mogelijkheden van de aanleg van zonneweiden in Duiven, Etten en Olburgen. Alle locaties zijn in gebruik voor landbouw en in eigendom van het waterschap. We vinden het belangrijk om zorgvuldig met landbouwgrond om te gaan. Dubbelgebruik van de grond (bijv. zon & landbouw, zon & natuur of zon & waterberging) is dan ook onderdeel van de verkenning. Met de direct omwonenden van de locaties in Duiven, Etten en Olburgen gaan we komende periode in gesprek over de zonneweides en participatie.