Droogte

Gepubliceerd op 16 juli 2018

Droogte

Het is erg droog in Nederland, de Achterhoek is zelfs een van de droogste gebieden van Nederland. Op deze pagina vindt u informatie over droogte in ons werkgebied. Ook actuele berichtgeving over droogte vindt u hier.

Droogte 2018

Veilig zwemwater

Zwemmen Bronsbergen- voor web

Gaat u zwemmen? Zwem alleen op officiële zwemlocaties en zwem nooit in de buurt van stuwen en bruggen! Controleer of uw favoriete zwemlocatie veilig is via zwemwater.nl.

Tips van Vitens

Kraan in keuken voor web

Vitens roept op om zuining om te gaan met kraanwater. Lees de tips van Vitens om je waterverbruik tijdens piekuren te beperken.

Achtergrondinformatie

Wat is droogte?

We spreken van droogte als gedurende een langere periode minder neerslag valt dan er verdampt. Het neerslagtekort is een maat voor droogte. Ons waterschap wordt extra alert als (delen van) beken stoppen met stromen en/of als er waterkwaliteitsproblemen op (kunnen gaan) treden in zowel landelijk als stedelijk gebied.

Wat kunnen we doen?

Droogte is niet te voorkomen. We hebben immers niet in de hand hoeveel neerslag er valt of hoe warm het is. Maatregelen die het waterschap kan nemen zijn gericht op het zo lang mogelijk vasthouden van water en het voorkomen of beperken van waterkwaliteitsproblemen. U kunt zelf ook wat doen!

Droogte is dat erg?

In droge perioden is het vaak mooi weer met weinig regen. Niets aan de hand zou je zeggen. Echter door het weinige water stokt de doorstroming in beken en sloten en warmt het water sneller op. Hierdoor kunnen waterkwaliteitsproblemen ontstaan, zoals blauwalg en vissterfte.

Weet van water

weet van water

Waterdashboard

waterinformatie

Benieuwd naar actuele waterafvoer, grondwaterstanden en watertemperaturen? Bekijk het waterdashboard.