Droogte

Gepubliceerd op 17 juni 2022

De buien die af en toe vallen zorgen kort voor verlichting. Het water is ook snel weer weer verdampt. Het blijft droog en kwetsbaar. In de maand juni heeft het minder geregend dan normaal voor de tijd van het jaar. We houden het water zo lang mogelijk in ons gebied met stuwen.  We kunnen de droogte niet helemaal voorkomen. Want als het niet of weinig regent wordt het uiteindelijk droog. Voor de komende twee weken verwachten we weinig regen. De kans op blauwalg neemt toe.

Op deze pagina houden we je op de hoogte over de droogte. Je kunt ons ook volgen op Facebook, Twitter of Instagram.

Hoe staat het nu met de droogte?

Buien zorgen steeds kort voor verlichting

Het regent af en toe en het is niet heel warm. De buien zorgen heel kort voor verlichting. Maar dit water is ook zo weer verdampt. Het water in de grond en in beken en sloten wordt niet echt aangevuld. De grondwaterstanden zijn laag. Vooral op de hogere zandgronden zakt het grondwater. Steeds meer beken stromen niet meer. We zien hier het waterpeil langzaam dalen. Op verschillende plekken is nu blauwalg. Het is mogelijk dat de komende weken op meer plekken blauwalg zal gaan groeien. We hebben nu een neerslagtekort dat gemiddeld eens in de 20 jaar voor komt.

Mag ik nog water onttrekken?

We houden zoveel mogelijk water in het gebied met stuwen. Waar het water niet meer stroomt mag geen water uit beken en sloten gepompt worden. Ook niet met een vergunning. Een totaal verbod om te sproeien is nog niet aan de orde. We weten nu ook nog niet of dat nodig zal zijn. Dat hangt vooral af van het weer.

Droogte in cijfers, kaarten en grafieken

waterinformatie

Ben je op zoek naar actuele cijfers, kaarten en grafieken over de droogte? Kijk dan op het dashboard weer en water.

Veilig zwemmen

zwemwater

Wil je weten waar je kan zwemmen? Of wil je weten of het water waarin je graag zwemt schoon is? Kijk dan op onze pagina over zwemmen. Ben je benieuwd of er blauwalg in je buurt is geconstateerd? Kijk dan op onze pagina over blauwalg.

Wat kan je zelf doen?

MF02108

Je kunt zelf zorgen dat je in jouw omgeving minder last hebt van droogte. Wees zuinig met water. En vervang de tegels in je tuin door planten. Dan kan het water beter in de grond zakken als het regent. En het is nog koeler ook! Wil je nog meer tips? Kijk dan op www.weetvanwater.nl

Achtergrondinformatie

Wat is droogte?

We spreken van droogte als er een langere periode minder neerslag valt dan er verdampt. Het neerslagtekort is een maat voor droogte.

Droogte is dat erg?

Mooi weer met weinig regen. Niets aan de hand zou je zeggen. Bij droogte stokt echter de doorstroming in beken en sloten en het water warmt sneller op. Ook de grondwaterstanden dalen.

Wat kunnen we doen?

Droogte is niet te voorkomen. We hebben immers niet in de hand hoeveel regen er valt of hoe warm het is. Ons gebied moet bestand zijn tegen wateroverlast èn tegen droogte. Daarom moeten we gebieden anders inrichten. We moeten water zoveel mogelijk vasthouden en opslaan. En als het echt moet laten we het water wegstromen. Dat noemen we afvoeren.

Aanpak droogte in de Achterhoek

De afgelopen jaren heeft onze regio vaak te kampen gehad met extreme droogte. Een gevolg van de klimaatverandering, net als meer regen, hitte en grotere kansen op overstroming.

We hebben al veel gedaan, maar we zijn er nog niet.  We moeten ons voorbereiden op het klimaat van de toekomst. Het weer wordt steeds grilliger. Meer en hardere regenbuien en langere periodes met warm en droog weer. Ons gebied moet bestand zijn tegen wateroverlast èn tegen droogte. Daarom moeten we gebieden anders inrichten. We moeten water zoveel mogelijk vasthouden en opslaan. En als het echt moet laten we het water wegstromen. Dat noemen we afvoeren.

We doen dit echt samen met inwoners, boeren, grondeigenaren, andere overheden en bedrijven. We kijken steeds samen wat er nodig is op welke plek. We leveren zoveel mogelijk maatwerk. Het waterschap zet hierbij zijn kennis over het water in. Kennis van vroeger, van nu en voor de toekomst.