Droogte

Gepubliceerd op 16 juli 2018

Droogte 2018

We hadden de droogste zomer in Nederland sinds 1976. De Achterhoek was en is een van de droogste gebieden. In het werkgebied van Waterschap Rijn en IJssel is het daarom verboden om water op te pompen uit beken, sloten, kanalen en vijvers. De droogte blijft aanhouden en dit heeft gevolgen voor de waterstanden en waterkwaliteit. Wij gaan zorgvuldig om met het nog beschikbare water en doen er alles aan om steden en natuur zo goed mogelijk van water te voorzien.

Nieuws

Maatregelen

Toelichting op maatregelen

Vanaf 12 juli 2018 is het verboden om oppervlaktewater uit vijvers, sloten, beken en kanalen te pompen in het totale beheergebied van Waterschap Rijn en IJssel. Dit verbod geldt voor iedereen. Ook geldt er sinds 24 juli 2018 en 3 augustus een verbod voor het pompen van grondwater voor besproeiing/beregening in de gebieden waar de flora en fauna onherstelbare schade dreigt op te lopen. Het betreft drie natuurgebieden.

Achtergrondinformatie

Wat kunnen we doen?

Droogte is niet te voorkomen. We hebben immers niet in de hand hoeveel neerslag er valt of hoe warm het is. Maatregelen die het waterschap kan nemen zijn gericht op het zo lang mogelijk vasthouden van water en het voorkomen of beperken van waterkwaliteitsproblemen. U kunt zelf ook wat doen!

Droogte is dat erg?

In droge perioden is het vaak mooi weer met weinig regen. Niets aan de hand zou je zeggen. Echter door het weinige water stokt de doorstroming in beken en sloten en warmt het water sneller op. Hierdoor kunnen waterkwaliteitsproblemen ontstaan, zoals blauwalg en vissterfte.

Wat is droogte?

We spreken van droogte als gedurende een langere periode minder neerslag valt dan er verdampt. Het neerslagtekort is een maat voor droogte. Ons waterschap wordt extra alert als (delen van) beken stoppen met stromen en/of als er waterkwaliteitsproblemen op (kunnen gaan) treden in zowel landelijk als stedelijk gebied.

Vragen & antwoorden

We hebben een overzicht van vragen en antwoorden voor u op een rijtje gezet. Vragen die wij krijgen over de droogte in het beheergebied van ons waterschap.

waterinformatie

Benieuwd naar actuele waterafvoer, grondwaterstanden en watertemperaturen? Bekijk het waterdashboard.

Weet van water

weet van water

Bekijk de foto's

Baakse Beek bij Vorden
beregenen voor web
Bielheimerbeek- voor web
droogte in het stroomgebied Oude IJssel
Blauwalg in Winterswijk
Dortherbeek bij Kring van Dorth voor web
Flierdersbeek bij Eefde voor web
grotebeekjuli2018
Stortelersbeek bij Bredevoort-voor web
Bootjes bij Laag Keppel
binnenvaartschip Oude IJssel