(Grond)waterstanden hersteld maar kwetsbaar

Gepubliceerd op 5 maart 2021

De laatste drie jaar heeft de Achterhoek en Liemers veel last van extreem warme en droge zomers. Hierdoor was er tot begin dit jaar een tekort aan grondwater en gold een onttrekkingsverbod voor grond- en oppervlaktewater. Het watersysteem in het beheergebied van Waterschap Rijn en IJssel is inmiddels redelijk hersteld, maar is nog erg kwetsbaar. Dat komt doordat de afgelopen maanden iets natter zijn verlopen dan normaal en het hoge water in de Rijn en de IJssel. Door het droge en relatief warme weer van de afgelopen twee weken is op enkele locaties het grondwater alweer wat aan het zakken. De onttrekkingsverboden voor grond- en oppervlaktewater zijn in februari ingetrokken.

Grondwater

De regen in januari en het hoge water in combinatie met de smeltende sneeuw leverde op sommige plekken zelfs tijdelijk een hoge grondwaterstand op. De onttrekkingsverboden voor grond- en oppervlaktewater zijn daarom onlangs ingetrokken. Vergunninghouders hebben hierover bericht gehad.  Hoe de grondwaterstanden zich de komende weken gaan ontwikkelen hangt af van de hoeveelheid regen. We proberen een zo groot mogelijke buffer aan te leggen door zoveel mogelijk water vast te houden.

Neerslagtekort

Het neerslagtekort is afgelopen maanden verder afgenomen. De natuur begint weer te ontwaken. Dat betekent dat ook de verdamping weer gaat toenemen. Het einde van februari was uitzonderlijk warm. Dat zien we terug in het neerslagtekort dat nog iets hoger is dan normaal, ondanks de neerslag van afgelopen tijd.

Groeiseizoen in aantocht

Het groeiseizoen begint formeel op 1 april. De hele winterperiode hebben we ingezet om  zo veel mogelijk water vast te houden. Dat doen we vooral met stuwen. Deze staan in de hoogste stand, waardoor het water zoveel mogelijk wordt tegengehouden. Ook hebben we in de kleinere watergangen veel nieuwe stuwen geplaatst. Er stroomt even goed nog water over deze stuwen. Dat is nodig voor de doorstroming van het watersysteem. Stromend water is schoner water. Bovendien kunnen we niet al het water tegenhouden. Dat zou tot overstromingen leiden in de lagere gebieden. Omdat lokaal de grondwaterstand alweer daalt zullen we ook de komende periode doorgaan met het vasthouden van de neerslag die valt.