Blauwalg en onttrekken van oppervlakte- en grondwater

Gepubliceerd op 11 augustus 2020

De hittegolf waarin we zitten duurt zeker nog tot eind deze week. De komende periode worden wel plaatselijke (onweers)buien voorspeld. De verwachting is dat het huidige hoge neerslagtekort weinig verandert en dat grondwaterstanden verder zullen dalen.

Blauwalg
Als gevolg van de zeer hoge temperaturen van de afgelopen week, is ook de temperatuur van het water toegenomen. We zien het aantal vijvers in stedelijk gebied met blauwalg dan ook fors toenemen. Zo zijn recentelijk in Vorden en Duiven nog blauwalgen (groep algen die bij overmatige bloei giftig kunnen zijn) (groep algen die bij overmatige bloei giftig kunnen zijn) vastgesteld. Het waterschap plaatst er waarschuwingsborden.

Meer informatie over blauwalgen is te vinden op onze pagina: Blauwalg.

Kijk voor actuele informatie over zwemwateren op: www.zwemwater.nl

Onttrekken van oppervlaktewater en grondwater
Vanwege de aanhoudende droogte is het sinds 10 juni 2020 niet toegestaan staan om water te pompen uit alle beken, sloten, vijvers in onder andere de Achterhoek en Liemers. Waterschap Rijn en IJssel wil hiermee het water zo lang mogelijk op peil houden en problemen met de waterkwaliteit en volksgezondheid, zoals ongedierte, bacteriën, vissterfte en blauwalg zoveel mogelijk beperken. Ook is het verboden om grondwater op te pompen in en om natuurgebieden De Zumpe (bij Doetinchem) en Stelkampsveld (bij Borculo). Het waterschap wil hiermee kwetsbare natuur beschermen.

Het verbod op het onttrekken van oppervlaktewater geldt voor zowel bedrijven als particulieren in het hele werkgebied van Waterschap Rijn en IJssel, dit wil zeggen de Achterhoek, Liemers, het zuiden van Overijssel en het zuidoosten van de Veluwe. Het verbod op het onttrekken van grondwater geldt voor iedereen in een zone van 200 meter om de twee genoemde natuurgebieden. De flora en fauna daar zijn afhankelijk van het grondwater en dreigen onherstelbare schade op te lopen als gevolg van de droogte. Een onttrekkingsverbod moet dit zoveel mogelijk voorkomen.