Droge start groeiseizoen 2020

Gepubliceerd op 17 april 2020

Half maart 2020 waren de grondwatervoorraden (na de droge zomers van 2018 en 2019 volledig aangevuld. Nu, een maand later, zakken de waterstanden alweer snel vanwege het droge weer. Het grondwater staat inmiddels lager dan normaal en dit is eerder in het seizoen dan vorige jaren. Als deze lijn zich voortzet voorziet het waterschap wederom grote droogte in 2020. De regen in de komende periode zal uitwijzen of dit scenario ook daadwerkelijk waarheid wordt.