Hoe droog is het tussen Rijn en IJssel

Gepubliceerd op 12 juli 2019

Het is misschien niet zo warm als vorig jaar rond deze tijd van het jaar, maar in ons werkgebied is het wel bijna even droog als vorig jaar! Het neerslagtekort van 2019 behoort nu al tot de 5% droogste jaren. De regen die voor vandaag en morgen is voorspeld zal kortdurend verlichting geven maar op de langere termijn geen verandering brengen in de situatie. We verwachten dus dat we ook dit jaar weer afstevenen op een extreme droogte.

De waterstanden in de rivieren en beken in het gebied van Waterschap Rijn en IJssel zijn lager dan gemiddeld voor deze tijd van het jaar. Er is nagenoeg geen afvoer meer, met andere woorden het water in de rivieren en beken staat stil. De grondwaterstanden zijn laag tot erg laag. Resultaat is dat o.a. natuur, landbouw, bebouwing en scheepsvaart nu al de gevolgen merken. We begonnen dit voorjaar al met een achterstand. Afgelopen maanden heeft het niet genoeg geregend om de grondwatervoorraad aan te vullen.  Bekijk de actuele situatie op het Dashboard Weer en Water

Waterschap Rijn en IJssel heeft zich zo goed mogelijk voorbereid op de droogte. We hebben ook geleerd van de droogte van vorig jaar. Afgelopen winter hebben we zelfs al maatregelen genomen om de regen die er valt, de grond in te krijgen en zo de grondwaterstanden niet verder te laten zakken. Helaas zijn we vooral afhankelijk van de regen. Als die druppels vallen, dan moeten ze de grond in!

Water vasthouden

We houden het water in de beken en sloten zo lang mogelijk vast, zodat dit de grond in kan zakken. Dit doen we door de stuwen hoog te houden, duikers af te sluiten en we pompen -daar waar het kan- extra water in het watersysteem. Zo laten we vanuit het Twentekanaal water in de Berkel om het stedelijk water van Lochem en Zutphen op peil te houden. Ten behoeve van het landelijk gebied in de buurt van de Schipbeek pompen we ook in deze beek water vanuit het Twentekanaal.

Als er te weinig water in de sloten en beken staat, betekent dat grotere kans op o.a. vissterfte, ongedierte, blauwalg en botulisme.

pomp lochem
In Lochem pompen we water vanuit het Twentekanaal in de Berkel. Zo houden we de toevoer van water richting Lochem en Zutphen zoveel mogelijk op peil.

Mag je nog sproeien?

Er is op dit moment géén sproeiverbod. Wel geldt de algemene regel voor vergunninghouders, dat er geen water uit de beek of sloot gehaald mag worden, als er geen water meer over de eerstvolgende stuw stroomt.  Dit is momenteel al bij 80% van de watergangen in het werkgebied het geval.  Als de droogte doorzet, willen we onherstelbare schade aan de natuur voorkomen en de doorstroming van het stedelijk water in stand houden. In dat geval zal het waterschap overwegen om in de buurt van kwetsbare natuur een verbod in te stellen op het onttrekken van grondwater en een algeheel verbod in te stellen voor het sproeien met  water uit beken en sloten. Als dat het geval is, leest u dat hier op deze website.

Iedereen kan water vasthouden!

Iedereen, in de stad of buitengebied, kan zuinig zijn met water en (regen)water vasthouden. Kijk op www.wrij.nl/duikerafsluiter voor een gratis duikerafsluiter en www.weetvanwater.nl voor tips om je regenpijp af te koppelen en je tuin watervriendelijker te maken.