Droogte houdt aan, waterschap verscherpt controles op onttrekking oppervlaktewater.

Gepubliceerd op 6 juli 2018

Het blijft nog even droog in Nederland. Het peil van het grondwater en van het water in beken en sloten zakt gestaag. Er zijn nog geen grote knelpunten in het gebied van Waterschap Rijn en IJssel. Wel treft het waterschap voorbereidingen voor aanvullende maatregelen en is het toezicht op illegale oppervlaktewateronttrekkingen verscherpt.

Vrijwel in alle beken en sloten is de waterafvoer inmiddels gestokt en mag dit water niet meer worden onttrokken voor beregening.  In de verleende vergunningen staat namelijk dat dit is toegestaan zolang er nog water gaat over de eerstvolgende stuw. Het toezicht op illegale onttrekkingen is verscherpt. Er is geen verbod op grondwateronttrekking.

IVH-9048-20180628

Uit beken en sloten waar door bijvoorbeeld het inlaten van water nog wel voldoende water stroomt, mag nog wel water worden onttrokken. Zolang er nog geen grote knelpunten in de waterverdeling zijn, is er geen aanleiding voor een algeheel onttrekkingsverbod voor oppervlaktewater. Gezien de weersverwachtingen worden wel voorbereidingen getroffen om een dergelijke maatregel snel te kunnen inzetten indien nodig. Zonder neerslag zullen de droogteproblemen door de dalende (grond)waterstanden komende tijd verder toenemen.

Het weerbeeld bevestigt dat we door klimaatverandering vaker met extreme weersomstandigheden te maken hebben zoals deze droogte, maar ook met heftige plensbuien. Het waterschap werkt eraan om met deze extremen om te gaan en voorbereid te zijn op calamiteiten.