Groeiseizoen 2020 zeer droog geëindigd

Gepubliceerd op 5 november 2020

Het groeiseizoen van 2020  hebben we op 1 oktober afgesloten met een neerslagtekort van 284,4 mm. Daarmee is 2020 iets minder droog geworden dan het droge jaar 1976. En fors minder droog dan 2018 toen het neerslagtekort op 1 oktober ongeveer 350 mm bedroeg. Na 1 oktober heeft het regelmatig geregend. Toch is het ook nu nog zeer droog.

Voorlopig geen herstel

We meten in Nederland het neerslagtekort alleen in het groeiseizoen, dat wil zeggen van 1 april tot 1 oktober. Op 1 april beginnen we elk jaar weer opnieuw bij 0. De hydrologische zomer is landelijk dus formeel afgesloten.  De maand september is droog gestart, maar nat geëindigd.  Ook in oktober heeft het af en toe geregend. Hierdoor zijn de grondwaterstanden in ons gebied licht gestegen, maar nog steeds laag. Voor de komende 2 weken verwachten we een af en toe regen. Dit zal niet genoeg zijn voor een snel herstel van de (grond)waterstanden.

Tijdelijk wat meer water in beken en sloten

In de herfst regent het regelmatig. Na regen stroomt er tijdelijk wat meer water door beken en sloten. Als het een paar dagen niet regent neemt de hoeveelheid water in beken en sloten ook weer snel af. Er zijn nog steeds veel wateren met weinig water of die helemaal droog staan. Ook in de grondwaterstanden zien we na regen een korte opleving. Ook deze dalen weer bij droog weer. Er is dus nog geen sprake van een stabiel herstel.  Daarom blijven de ingestelde onttrekkingsverboden voor grond- en oppervlaktewater voorlopig nog van kracht. Het is onduidelijk wanneer we deze kunnen opheffen.

Wil je op de hoogte blijven de actuele situatie. Kijk dan op het dashboard weer en water. https://wrij.maps.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?appid=82cacb64a02e4e60aadb66d30e7127c4