Na korte opleving minder water en verslechtering waterkwaliteit

Gepubliceerd op 26 juni 2020

De buien van bijna twee weken geleden hebben het neerslagtekort in het beheergebied van waterschap Rijn en IJssel licht laten dalen. Ook de waterafvoeren in de beken en het grondwaterpeil hebben hierdoor een korte opleving gehad. In de Liemers is nauwelijks regen gevallen. Daar bleven (grond)waterstanden laag tot zeer laag. Met de huidige weersvoorspelling verwachten we dat het neerslagtekort de dagen  zal oplopen tot waarden die vergelijkbaar zijn met die in 2018 en 2019. De grondwaterpeilen dalen weer en het aantal stilstaande beken en sloten neemt weer toe. Het is dus nog steeds heel droog.

FLAB in de Groote Beek juli 2018
In 2018 was er ook veel alg en kroos. Hier in de Groote Beek. (Foto: Matthijs de Vos)

Momenteel zijn er 8 locaties met blauwalg, een zwemwater met een negatief zwemadvies vanwege blauwalg (Stroombroek), een zwemwater met een waarschuwing vanwege blauwalg ((Scholtenhof) en een zwemwater met een waarschuwing vanwege zwemmersjeuk (aandoening die wordt veroorzaakt door een parasiet die zich vermenigvuldigd in zoetwaterslakken) (Bronsbergermeer). Ook krijgen we veel meldingen van extreme kroos of algengroei. Met de huidige hoge temperaturen zullen de locaties met waterkwaliteitsproblemen de komende dagen toenemen. Bij hoge watertemperaturen kunnen algen en kroos in voedselrijk water in korte tijd extreem groeien.