Beregenen, hoe zat het ook alweer?

Gepubliceerd op 28 april 2020

Aanhoudende droogte in combinatie met beregening kan leiden tot een watertekort in de grond en/of in beken en rivieren. Dit tekort kan leiden tot verdroging, droogteschade, lage waterafvoeren en/of het droogvallen van waterlopen. Dit willen we voorkomen Tegelijkertijd willen we, daar waar het kan, ruimte bieden voor beregening. Waterschap Rijn en IJssel heeft daarom regels voor het onttrekken van water voor
beregening. Waar dit kan mag dit en waar nodig stelt het waterschap grenzen, om bijvoorbeeld de nabijgelegen natuur te beschermen. Lees hier wat er wel en niet mag en kan.

Doordat er afgelopen periode nauwelijks regen is gevallen zijn de grondwaterstanden gedaald en veel beken en sloten hebben nauwelijks tot geen afvoer meer. Er zijn momenteel (nog) geen verboden voor het oppompen van grond en/ of oppervlaktewater. We vragen iedereen zo zuinig mogelijk om te gaan met het beschikbare water en niet onnodig water te onttrekken uit beken, sloten, rivieren en de bodem.

De normale regels voor onttrekking van water uit grond- en oppervlaktewater gelden momenteel. Onze handhavers zien toe op naleving van de regels. Ook tijdens deze corona crisis.Wat de regels zijn leest u hieronder. Ook kunt u de flyer downloaden op deze pagina.

Beregen of sproeien met grondwater

Voor het onttrekken van grondwater ten behoeve van beregening geldt onderstaand
schema.

infographic beregening

U vindt de kaart met de rode gebieden (beschermingsgebieden) op de pagina met de officiële regeling bij 'externe bijlagen'.

Beregenen of sproeien met water uit beken, sloten en vijvers

Wilt u meer dan 1 m3/uur water onttrekken uit beken sloten of vijvers (oppervlaktewater) dan heeft u daarvoor een vergunning nodig. Dit geldt bijvoorbeeld ook als u een gierton met oppervlaktewater wilt vullen. Met een vergunning mag u water onttrekken zolang er nog water over de eerstvolgende stuw gaat. U dient dit zelf te controleren. Haalt u minder dan 1 m3/uur water uit de sloot, dan hoeft u dit niet te melden. Wel vragen wij u zeker in droge perioden zuinig om te gaan met het beschikbare water.

Uit een aantal beken mag geen water gehaald worden voor beregening. Deze beken zijn aangegeven op de kaart met beschermingsgebieden. Deze vindt u op de pagina met de officiële regeling bij 'externe bijlagen'.

Onttrekkingsverbod

Onder bijzondere omstandigheden, zoals extreme droogte of bij calamiteiten kan het waterschap een verbod instellen voor het onttrekken van grond- en /of oppervlaktewater. Alle onttrekkingen moeten dan worden gestaakt, ook vergunde, gemelde of niet-meldingsplichtige onttrekkingen. Indien u bij ons een onttrekking heeft geregistreerd wordt u hiervan op de hoogte gesteld. Ook wordt dit kenbaar
gemaakt in de media.

Vragen?

Wilt u informatie over het onttrekken van grond- of oppervlaktewater of wilt u een
vergunning aanvragen? Dan kunt u bellen met 0314 369783.


Meer weten over het onttrekken van water?

Lees de volledige regels voor het onttrekken van water voor beregening via onderstaande links.

Onttrekken van oppervlaktewater

Onttrekking van grondwater voor beregening, bevloeiing of veedrenking