Regen nog steeds meer dan welkom

Gepubliceerd op 15 maart 2019

Het lijkt meer op herfst dan op voorjaar. Hoewel de meeste mensen nu wel klaar zijn met het onstuimige weer is de regen ook de komende dagen nog steeds erg welkom.

De grondwatervoorraad vult zich langzaam weer aan. Op de laaggelegen plekken is deze weer zoals normaal, maar op de hoger gelegen zandgronden herstelt de grondwaterstand zich langzamer. We zien daar kortdurend hoge grondwaterstanden na een bui, maar deze piekjes zakken na een paar dagen zonder regen weer naar normale danwel lage waarden. Dit komt doordat het water even de tijd nodig heeft om de grond in te zakken. De regen die nu valt is belangrijk om straks in het voorjaar een buffer te hebben voor als de vraag naar water weer groter wordt, door stijgende temperatuur en de verdamping door gewassen en bomen.

download (1)

We houden het regenwater zo veel mogelijk vast in het gebied, maar bij hoeveelheden als deze moet er soms water afgevoerd worden om wateroverlast in de lager gelegen delen te voorkomen. Ook de regen die net over de grens met Duitsland valt wordt via onze beken afgevoerd. Er stroomt momenteel bijvoorbeeld flink water door de Oude IJssel. Sluis de Pol is hierom gestremd.
Omdat we al zo lang extreem lage waterstanden hebben lijkt het alsof de waterstanden in de beken nu heel hoog zijn, maar deze zijn normaal voor de tijd van het jaar.


Trefwoorden