Waterschap verwacht verslechtering waterkwaliteit

Gepubliceerd op 23 juli 2019

De komende week wordt het tropisch warm. Hierdoor zal het, veelal stilstaande, water in het beheergebied van Waterschap Rijn en IJssel snel opwarmen. Daarom verwacht het waterschap de komende week een toename van het aantal locaties met (blauw)alg en mogelijk vissen in nood.

80 % beken afvoerloos

Het neerslagtekort is de lijn van de 5% droogste jaren gepasseerd en kruipt nu richting het recordjaar 1976. Ongeveer 80% van onze beken is afvoerloos, dat wil zeggen dat het water niet meer stroomt of dat ze helemaal zijn opgedroogd. Ook de waterpeilen in de grotere rivieren dalen. Vanwege de lage waterstand in de IJssel geldt er nu een lengtebeperking voor de scheepvaart bij sluis Doesburg. Schepen langer dan 50 meter kunnen niet meer worden geschut. Dit doen we om schade aan de schepen en aan de sluis te voorkomen. Er geldt al langer een schutbeperking voor de recreatievaart. Het eerder ingestelde verbod op het onttrekken van water uit beken, vijvers en sloten blijft van kracht.

Slinge tussen Borculo - Groenlo droog (foto dianne marsman via insta)
Slinge tussen Borculo en Groenlo (foto: Dianne Marsman)

Meld vis in nood

Stilstaand water warmt sneller op en biedt een ideale leefomgeving voor (blauw)algen en botulisme. Het aantal blauwalglocaties is de afgelopen weken sterk toegenomen en de verwachting voor komende week is dat deze stijging door zal zetten. Op onze website vindt een overzicht met de blauwalglocaties. Wij raden u aan alleen te zwemmen op de officiële zwemlocaties. Deze vindt u op www.zwemwater.nl.

Warm water bevat minder zuurstof, waardoor vissen het bij hogere watertemperaturen moeilijk kunnen krijgen. Ziet u naar adem happende of dode vissen? Meldt deze bij het waterschap via 0314 369369. Dode vissen worden door ons opgeruimd. Voor het eventueel overzetten van vissen in nood nemen wij contact op met de Hengelsportfederatie Midden Nederland.

Dalende grondwaterstanden

De grondwaterstanden zijn laag, ongeveer net zo laag als vorig jaar rond deze tijd van het jaar. Zeker nu er voor de komende dagen geen neerslag wordt verwacht zullen de grondwaterstanden de komende periode verder dalen. Het huidige verbod voor het onttrekken van grondwater in de Zumpe en Stelkampsveld blijft van kracht.