Onttrekkingsverbod vanwege extreme droogte

Gepubliceerd op 17 juli 2019

Tijdelijk verbod voor onttrekken water uit beken, sloten en vijvers in onder andere Twente en Achterhoek

In de twee droogste gebieden van Nederland, Achterhoek en Twente, is het vanaf donderdag 18 juli a.s. (12 uur)  verboden om water uit de beken, sloten en vijvers te halen. Dit hebben de waterschappen Rijn en IJssel en Vechtstromen vandaag bekend gemaakt. Beide waterschappen zijn gelegen op de hoge zandgronden en hebben, ondanks enkele regenbuien in de afgelopen dagen, erg lage waterstanden en een neerslagtekort van meer dan 220 mm. Dit is vergelijkbaar met de extreme droogte van 2018. Het verbod is om de watertoevoer naar stedelijk gebied zo lang mogelijk op peil te houden en problemen met de waterkwaliteit en volksgezondheid te beperken, zoals ongedierte, bacteriën, vissterfte, blauwalg en botulisme. 

De twee waterschappen nemen hun eigen specifieke maatregelen die passen bij het gebied. Wat overeen komt is dat beide gebieden in tijden van droogte voor een groot deel afhankelijk zijn van regen. Wateraanvoer is beperkt of niet mogelijk. Met de huidige weersverwachtingen is geen verbetering van de situatie te verwachten. Daarom zijn de verboden ingesteld. Er wordt streng opgetreden tegen overtreders van de verboden. De waterschappen roepen iedereen op om zuinig met al het water om te gaan en de neerslag die er valt, zoveel mogelijk op te vangen zodat het de grond in kan trekken, bijvoorbeeld door regentonnen te plaatsen, de regenpijp af te koppelen van het riool, duikers af te sluiten en tegels te vervangen door planten.

Verboden Waterschap Rijn en IJssel

Waterschap Rijn en IJssel is actief in de Achterhoek, Liemers, het zuidoosten van de Veluwe en een stukje van Overijssel. Het is in dit hele gebied vanaf donderdag 12.00 uur voor iedereen verboden om water uit sloten, beken en vijvers te halen. Het is ook verboden om grondwater te gebruiken om te sproeien in en om twee kwetsbare natuurgebieden; Stelkampsveld (bij Borculo) en De Zumpe (bij Doetinchem). Deze natuurgebieden zijn afhankelijk van de grondwaterstand en daar dreigen flora en fauna onherstelbare schade op te lopen als gevolg van de droogte. Het sproeiverbod voor grondwater geldt voor alle onttrekkingen van zowel particulieren als bedrijven in een zone binnen 200 meter van de natuurgebieden (zie kaarten hieronder). In de rest van het beheergebied van waterschap Rijn en IJssel mag gewoon gesproeid worden met grondwater. Of voor de onttrekking een melding of een vergunning nodig is hangt af van de hoeveelheid te onttrekken water en de pompcapaciteit. De exacte voorwaarden vindt u op https://www.wrij.nl/basis/zoeken/@3597/onttrekking/ Kijk voor alle maatregelen, veelgestelde vragen en de actuele droogte situatie op www.wrij.nl/droogte.

Beregeningsverbod 2019 - Zumpe
Beregeningsverbod zone Zumpe

Download bovenstaande kaart voor de Zumpe (pdf, 1.3 MB) (pdf)

Beregeningsverbod 2019- Stelkampsveld
Beregeningsverbod zone Stelkampsveld

Download bovenstaande kaart voor Stelkampsveld (pdf, 1.3 MB) (pdf)

Verboden Waterschap Vechtstromen

Waterschap Vechtstromen is actief in Twente, Noord-Oost Overijssel en Zuid-Oost Drenthe. In 40% van het beheergebied wordt water met pompen en gemalen vanuit de IJssel en IJsselmeer aangevoerd. Hier is voldoende water beschikbaar en blijven de waterpeilen voldoende. Op de hoger gelegen delen, 60% van het werkgebied, kan geen water worden aangevoerd uit de IJssel en het IJsselmeer en zijn we afhankelijk van een grote hoeveelheid neerslag. De waterstanden in met name de hoge zandgronden in Twente en de Hondsrug in Drenthe zijn laag en de waterkwaliteit in de niet-wateraanvoergebieden komt hierdoor onder druk. Daarom gelden de volgende verboden in het beheergebied van waterschap Vechtstromen:

  • Verbod om water te onttrekken uit oppervlaktewater voor de gebieden waar geen water kan worden aangevoerd per 18 juli 2019 (zie kaart hieronder);
  • Sinds 3 juli 2019 is het al verboden om water te onttrekken uit stedelijke vijvers.
  • Daar waar water aangevoerd wordt geldt de beregeningsregeling. Er mag onttrokken worden zolang de eerste stuw benedenstrooms nog overloopt.

Nog geen verbod op onttrekken grondwater bij Vechtstromen

Er geldt nog geen onttrekkingsverbod voor grondwater bij kwetsbare natuur in het beheergebied van Vechtstromen. Deze natuurgebieden vormen bij elkaar ongeveer 3% van ons beheergebied. Voor 2019 hebben we, met een grens van 250 millimeter neerslagtekort, een criterium vastgesteld voor het mogelijk ingaan van een dergelijk verbod. Gezien de weersverwachtingen verwacht Vechtstromen dat er op termijn ook een grondwateronttrekkingsverbod bij kwetsbare natuur wordt ingesteld. Kijk voor meer informatie over alle maatregelen en de actuele situatie op www.vechtstromen.nl/droogte.

kaart verbod onttrekking Vechtstromen
Beregeningsverbod Vechtstromen