Update droogte 28 juni 2019

Gepubliceerd op 28 juni 2019

De Achterhoek wordt weer een stuk droger deze dagen: de verdamping is hoog en er valt geen regen. Het neerslagtekort loopt inmiddels flink op tot  ruim 150 mm - twee maal zoveel als normaal voor deze tijd van het jaar. We bereiden ons voor op een watersysteem wat steeds kwetsbaarder wordt en weinig kan hebben.

  • Het water warmt steeds verder op en wordt qua hoeveelheid steeds minder. Warme stilstaande wateren vormen een ideale voedingsbodem voor ongedierte en blauwalg. Op dit moment zijn er twee blauwalg locaties en één locatie waar we vermoeden dat er botulisme aanwezig is. We plaatsen waarschuwingsborden en verwijderen dode dieren. Kijk voor een actueel overzicht van de locaties op wrij.nl/blauwalg
  • Vissen kunnen het moeilijk krijgen als het water verder opwarmt en kwaliteit van het water achteruit gaat. Samen met de hengelsportvereniging en lokale vissers kijken we waar de vissen mogelijk overgezet moeten/kunnen worden. Ziet u dode vissen? Meld deze dan bij het waterschap via 0314 369369
  • Het is lekker weer om op en rond het water te zijn. Van bruggen of pijlers springen of zwemmen in de vaargeul van de grote scheepsvaart is heel gevaarlijk. Natuurlijk is te hard varen, of met alcohol op varen ook uit den boze. Om het voor iedereen zo veilig mogelijk te houden controleren onze handhavers  de komende tijd  streng en vaak. Zie ook https://www.omroepgelderland.nl/media/30968/Meer-controles-op-het-water-door-warme-weer
  • Metalen delen van bruggen kunnen uitzetten door het warme weer. We koelen de bruggen in Hoog en Laag Keppel en in Terborg, om te zorgen dat ze normaal kunnen blijven functioneren.
  • De grondwaterstand is sinds de droogte van 2018 nog steeds erg laag. Door de hoge temperaturen en het uitblijven van regen zal de vraag naar (grond)water groter worden, We houden de kwetsbare natuurgebieden goed in de gaten en houden water waar mogelijk zo lang mogelijk vast. Zo hebben we in de Zumpe de duikers afgesloten zodat het regenwater dat er valt, in de beken blijft staan en in de grond kan zakken. Wat kun jij doen om zuinig met water om te gaan? Kijk op weetvanwater.nl.
  • De waterstanden in de rivieren en beken variëren. In veel beken is geen afvoer meer en sommige zijn zelfs al drooggevallen. Daar waar het water tot stilstand is gekomen en er dus geen water meer over stuw gaat mag geen water uit de beek of sloot gehaald worden voor beregenen. We controleren hier op.