Waterschap alert in verband met droogte

Gepubliceerd op 25 juni 2018

De maand juni wordt een van de droogste junimaanden sinds het begin van de metingen in 1901. Ook in het beheergebied van Waterschap Rijn en IJssel is het droog. Het waterschap is alert en treft waar mogelijk en nodig maatregelen. De droogte leidt momenteel niet tot grote problemen.

Waterpeilen

De stuwpeilen van de stuwen in de Oude IJssel zijn verhoogd, om het water zo lang mogelijk 'vast' te houden. Met name in het stroomgebied van de Baakse Beek en de Veengoot zijn (delen van) beken afvoerloos geworden. Dat wil zeggen dat het water hier niet meer stroomt. Dit gebeurt vrijwel elke zomer en is een normaal verschijnsel. De verwachting is dat de peilen van zowel grond- als oppervlaktewater de komende weken (door o.a. verdamping) nog verder zullen zakken.

Water onttrekken

Er is geen onttrekkingsverbod ingesteld voor het beregenen van gewassen. Die onttrekkingen van grond- en oppervlaktewater die bij ons zijn gemeld of vergund, zijn in principe toegestaan. Daarbij geldt voor oppervlaktewater dat alleen onttrokken mag worden zolang er nog water over de eerstvolgende stuw gaat. De onttrekker moet dit zelf controleren. Het waterschap ziet verscherpt toe op naleving van de regels.

Blauwalg

We zien een voorzichtige toename van het aantal blauwalglocaties. Een actueel overzicht vind je op www.wrij.nl/blauwalg. Verder doen zich tot op heden geen problemen voor met de waterkwaliteit. Het water in beken en sloten zal de komende periode verder opwarmen. Dit kan leiden tot waterkwaliteitsproblemen zoals blauwalg of bijvoorbeeld vissterfte. Ziet u dit, meld het dan bij het waterschap.

Recreatie

Warm weer nodigt uit tot zwemmen. Het waterschap adviseert alleen te zwemmen op de officiële zwemwaterlocaties. Alleen op die plekken worden regelmatig de waterkwaliteit gecontroleerd. Je vindt ze via www.zwemwater.nl. Springen van en zwemmen in de buurt van bruggen en stuwen is gevaarlijk en daarom verboden.