Herstel van (grond)watervoorraad afhankelijk van neerslag in komende maanden

Gepubliceerd op 1 oktober 2019

Het is, ondanks de regen van afgelopen we(e)k(en), nog steeds erg droog in de Achterhoek en Liemers. Op veel plaatsen staan beken en sloten nog droog en de grondwaterstanden zijn vergelijkbaar met, of zelf nog iets lager dan,  die van vorig jaar. Ze zijn 50 tot 75 cm lager dan normaal voor deze tijd van het jaar. Of en hoe de (grond)watervoorraad zich zal herstellen hangt voornamelijk af van de hoeveelheid neerslag in de komende maanden.

Regen nodig

Het heeft de afgelopen dagen lekker geregend maar om de grondwaterstanden met name die op de hogere zandgronden weer op niveau te krijgen is een heel natte herfst en winter nodig. Valt er te weinig neerslag dan zal zich volgend jaar een zelfde scenario als dit jaar en vorig jaar voltrekken. Watergangen worden vroeg in het seizoen afvoerloos en vallen droog. Hierdoor zullen de problemen voor de waterkwaliteit, de landbouw en de natuur van afgelopen 2 jaar zich herhalen en mogelijk langer duren.

Herstel van het systeem

De komende maanden gaat het waterschap weer aan de slag om de grond- en oppervlaktewatervoorraad zo goed mogelijk te herstellen. Dit betekent dat we de (op afstand regelbare stuwen) zo hoog mogelijk instellen en her en der zijn of worden tijdelijke schotbalkstuwtjes geplaatst om het water als het regent zo lang mogelijk vast te houden. Om de watervoorraad te herstellen hebben we de hulp nodig van de grondeigenaren, de terrein beherende instanties en de gemeenten. We vragen hen ook om maatregelen te nemen en bijvoorbeeld duikers af te sluiten. Het waterschap stelt hiervoor duikerafsluiters beschikbaar. Zie https://www.wrij.nl/thema/actueel/projecten/actuele-projecten/duikerafsluiters/ voor meer info.

Dit jaar is het tweede jaar op rij dat we te maken hebben met extreme droogte. We verwachten dat we door de klimaatverandering vaker te maken zullen krijgen met extreme droogte. In perioden van droogte is het handelingsperspectief beperkt. Dat wat er niet is kun je moeilijk vasthouden of sturen. Waterschap Rijn en IJssel onderzoekt momenteel hoe we de grondwatervoorraad het beste kunnen beheren en hoe deze na een droge periode zo goed mogelijk kan worden aangevuld.

Droogtemaatregelen blijven voorlopig van kracht

Voor de korte termijn blijven de eerder ingestelde maatregelen nog van kracht. Zo geldt er nog steeds een onttrekkingsverbod voor beregening uit beken, rivieren en sloten (oppervlaktewater) in heel het werkgebied en een onttrekkingsverbod voor beregening uit grondwater in twee specifieke kwetsbare natuurgebieden. Ook wordt er nog steeds op een aantal plekken extra water ingelaten vanuit het Twentekanaal om het water op peil te houden voor bijvoorbeeld het stedelijk gebied van Zutphen en Lochem.