Zorgen over droogte nemen toe

Gepubliceerd op 15 mei 2020

De zorgen over de droogte bij Waterschap Rijn en IJssel nemen toe. Het neerslagtekort is inmiddels opgelopen tot ruim 100 mm en zal gezien de weersverwachtingen nog verder toenemen.

Neerslagtekort

Het voorjaar verloopt tot nu toe droger dan in de recordjaren 1976 en 2018. Het neerslagtekort wordt bepaald door de neerslag en de verdamping. Voor volgende week wordt geen regen voorspeld en bovendien stijgen de temperaturen weer. Hierdoor zal de verdamping toenemen en loopt het neerslagtekort vermoedelijk op tot rond de 130mm. Het gebied tussen Rijn en IJssel blijft afhankelijk van neerslag.

Grondwater lager dan normaal

De grondwaterstanden zijn vrijwel overal laag tot zeer laag. Op enkele locaties, zoals in de Liemers is de grondwaterstanden nog normaal. Dit beeld zien we dit jaar eerder dan in andere jaren. Dat dit zo snel gaat baart het waterschap zorgen voor de rest van het groeiseizoen.

Waterstanden redelijk normaal, nauwelijks stroming meer

Doordat veel stuwen hoger zijn gezet zijn de waterpeilen in beken en sloten nog overwegend normaal. De waterafvoeren daarentegen dalen snel. Veel beken hebben een lage afvoer of zijn tot stilstand gekomen. Alleen in de gebieden waar we water kunnen inlaten vanuit het Twentekanaal (delen van de stroomgebieden Berkel en Schipbeek) zijn de afvoeren nog normaal. Dankzij de lage (nacht)temperaturen zijn er nog geen noemenswaardige problemen met de waterkwaliteit.

Beregenen juni 2018 (IVH)-web
beregenen van een perceel

Beregenen

Omdat de watervraag voor de gewassen hoog is wordt er volop gesproeid en bergend. Hiervoor wordt vaak  water uit de grond of uit beken en sloten gehaald. Voor het onttrekken van water voor beregening heb je veel gevallen een vergunning nodig van het waterschap of je moet het melden. Sommige gebieden zijn zo kwetsbaar dat daar geen water onttrokken mag worden. Het waterschap voert de komende tijd extra controles uit op het naleven van de regels voor beregening.

Er geld momenteel nog geen onttrekkingsverbod. Het waterschap treft al wel de nodige voorbereidingen, zodat een onttrekkingsverbod snel ingesteld kan worden zodra dat nodig blijkt.

Op de hoogte blijven

Het waterschap houdt de situatie goed in de gaten. Wil je zelf kijken hoe het ervoor staat? Kijk dan voor de actuele situatie op het dashboard Weer en Water.