Wat is droogte?

Gepubliceerd op 14 juli 2015

Met droogte wordt bedoeld dat er gedurende een langere periode geen neerslag valt. Het is normaal dat het in de zomer droger is dan in de winter. Het neerslagtekort is een maat waarin droogte wordt uitgedrukt. Ons waterschap wordt extra alert als beken niet meer stromen en/of er waterkwaliteitsproblemen op kunnen gaan treden.

Droogte

Bij zonnig weer met wind en hoge temperaturen kan er veel vocht verdampen. Ook planten hebben (zeker in het groeiseizoen) veel vocht nodig. Wanneer de vraag naar water het natuurlijke aanbod overstijgt, spreken we van waterschaarste.

Neerslagtekort

Het neerslagtekort is een maat voor de droogte. Dit is het verschil tussen de hoeveelheid gevallen neerslag en de berekende gewasverdamping. In de zomer is doorgaans sprake van een neerslagtekort en in de winter van een neerslagoverschot.  Op de website van het KNMI vindt u de actuele gegevens over het landelijke neerslagoverschot en -tekort. Op het dashboard weer en en water kunt u de actuele situatie voor het beheer gebied van Waterschap Rijn en IJssel bekijken.

Vergelijken

Periodes met droogte laten zich moeilijk vergelijken omdat het verloop van de neerslag van jaar tot jaar verschilt. Ook de voorgeschiedenis is van belang: als het ook eerder in het jaar droog was, loopt het tekort op. Langdurige droogte komt door de klimaatverandering steeds vaker voor. Het referentiejaar voor extreme droogte is landelijk nog steeds 1976. Voor de Achterhoek geldt 2018 als het droogste jaar ooit.