Mogelijke problemen bij droogte

Gepubliceerd op 14 juli 2015

Bij (aanhoudende) droogte zijn problemen helaas niet altijd te voorkomen. In droge perioden treden voornamelijk problemen op met de waterkwaliteit, zoals  blauwalg en vissterfte. Maar ook agrariërs kunnen hinder ondervinden van extreme droogte.

Blauwalg

Blauwalgen zijn bacteriën die goed gedijen in voedselrijk en relatief warm water met weinig stroming. Vooral in warme en droge perioden worden veel problemen me blauwalg gemeld. Blauwalgen kunnen ziekmakende stoffen produceren waar mensen, maar ook huisdieren last van kunnen krijgen. Lees meer informatie over blauwalgen en de locaties met blauwalgen op onze blauwalgenpagina.

Vissterfte

Sommige vissen en andere waterdieren krijgen het moeilijk door het droogvallen van beken, de oplopende watertemperatuur, afnemende zuurstofconcentraties en andere waterkwaliteitsproblemen. Zij zoeken hun heil in diepere en koelere wateren, maar weten die helaas niet altijd op tijd te bereiken.

Gewassen

Ook gewassen hebben last van droogte. Daarom beregenen agrariërs in droge perioden hun gewassen  met grond- of oppervlaktewater. Hiervoor is een vergunning nodig. In extreme gevallen mogen agrariërs niet meer of beperkt beregenen. Sinds 12 juli 2018 geldt een algeheel verbod voor onttrekkingen uit oppervlaktewater. Ook geldt er vanaf 24 juli 2018 en vanaf 3 augustus een (tijdelijk) verbod voor het onttrekken van grondwater in de gebieden waar de flora en fauna onherstelbare schade dreigt op te lopen. Zie verder de pagina Toelichting op maatregelen.

Dijken en bruggen

Onze dijken hebben weinig last van de droogte. In tegenstelling tot voornamelijk de waterschappen in het westen en noorden van ons land zijn er in het beheergebied van Rijn en IJssel geen dijken met veen in de ondergrond die voor sterkteproblemen kunnen zorgen. Wel kan eventueel oponthoud ontstaan bij beweegbare bruggen voor zowel de scheepvaart als het wegverkeer. Als gevolg van het uitzetten van brugdelen door  extreme warmte kunnen er soms problemen ontstaan bij het bedienen van de brug.