Mogelijke problemen bij droogte

Gepubliceerd op 14 juli 2015

Op korte periode van droogte is niet erg. Bij (aanhoudende) droogte zijn problemen helaas niet altijd te voorkomen. In droge perioden treden voornamelijk problemen op met de waterkwaliteit, zoals  blauwalg en vissterfte. Maar ook agrariërs kunnen hinder ondervinden van extreme droogte.

Wij houden waterpellen, afvoeren en grondwaterstanden nauwlettend in de gaten. Ons waterschap wordt extra alert als (delen van) beken stoppen met stromen en/of als er waterkwaliteitsproblemen op (kunnen gaan) treden in zowel landelijk als stedelijk gebied.

Blauwalg

Blauwalgen (groep algen die bij overmatige bloei giftig kunnen zijn) zijn bacteriën die goed gedijen in voedselrijk en relatief warm water met weinig stroming. Vooral in warme en droge perioden worden veel problemen me blauwalg gemeld. Blauwalgen kunnen ziekmakende stoffen produceren waar mensen, maar ook huisdieren last van kunnen krijgen. Lees meer informatie over blauwalgen en de locaties met blauwalgen op onze blauwalgenpagina.

Vissterfte

Sommige vissen en andere waterdieren krijgen het moeilijk door het droogvallen van beken, de oplopende watertemperatuur, afnemende zuurstofconcentraties en andere waterkwaliteitsproblemen. Zij zoeken hun heil in diepere en koelere wateren, maar weten die helaas niet altijd op tijd te bereiken.

Gewassen

Ook gewassen hebben last van droogte. Daarom beregenen agrariërs in droge perioden hun gewassen  met grond- of oppervlaktewater. Hiervoor is een vergunning nodig. In extreme gevallen mogen agrariërs niet meer of beperkt beregenen.

Natuur

Natuur heeft water nodig. Veel bijzondere planten zijn afhankelijk van een bepaalde kwaliteit en stand van het grondwater. Ook zitten er op sommige plekken in onze beken bijzondere vissen. Bij extreme droogte kan deze voor Nederland bijzondere natuur onherstelbaar beschadigen. in extreme gevallen moeten we beperkingen opleggen om de waardevolle natuur te beschermen.

Dijken en bruggen

Onze dijken hebben weinig last van de droogte. In tegenstelling tot voornamelijk de waterschappen in het westen en noorden van ons land zijn er in het beheergebied van Rijn en IJssel geen dijken met veen in de ondergrond die voor sterkteproblemen kunnen zorgen. Wel kan eventueel oponthoud ontstaan bij beweegbare bruggen voor zowel de scheepvaart als het wegverkeer. Als gevolg van het uitzetten van brugdelen door  extreme warmte kunnen er soms problemen ontstaan bij het bedienen van de brug.

(Woning)verzakkingen

Een scheur in een muur, een klemmende deur of een scheve vloer. Dit kan het resultaat zijn van het verzakken van een woning. Dit speelt in ons beheergebied met name in Zevenaar, maar ook in Duiven en Westervoort. De oorzaak is hier een funderingsfout van woningen die gebouwd zijn in een bepaalde periode.