Mogelijke maatregelen bij droogte

Gepubliceerd op 14 juli 2015

Droogte is niet te voorkomen. We hebben immers niet in de hand hoeveel neerslag er valt of hoe warm het is. Maatregelen die we kunnen nemen zijn gericht op het zo lang mogelijk vasthouden van water en het zo veel mogelijk voorkomen van waterkwaliteitsproblemen. Hieronder vind u een greep uit de maatregelen die te verwachten zijn bij (aanhoudende) droogte.

Water vasthouden

Het waterschap houdt het water in droge perioden zoveel mogelijk vast in beken en sloten met behulp van stuwen. Vanuit het Twentekanaal kan water worden ingelaten in delen van de Berkel en de Schipbeek. Vispassages worden soms afgesloten om te voorkomen dat het weinige water dat er in die beken nog is wegstroomt via de vispassage.

Beperken beregening

In extreem droge perioden kan het waterschap besluiten een beperking of een verbod op het onttrekken van oppervlaktewater en/of grondwater in te stellen.  Agrariërs met een onttrekkingsvergunning mogen onder normale omstandigheden beregenen met oppervlaktewater zolang de watergang nog water afvoert. Vergunninghouders zijn hiervoor zelf verantwoordelijk. Stroomt er geen water over de stuw, dan moet de onttrekking worden gestaakt.

Schutbeperking

Bij de bediening van sluizen gaat veel water verloren. In extreme gevallen of een bepaalde samenloop van omstandigheden kan het soms nodig zijn om sluizen niet langer te bedienen. Ook kan gekozen worden om schepen groter dan een bepaalde lengte niet langer te schutten in verband met mogelijke schade aan de sluis door de diepgang van deze schepen.

Op maat beperken van verdere problemen

Als ondanks de genomen maatregelen toch problemen ontstaan neemt het waterschap de nodige en mogelijke maatregelen om verdere schade of gevaar voor de volksgezondheid te voorkomen. Hierbij kunt u onder andere denken aan het opruimen van dode dieren, het plaatsen van waarschuwingsborden, het informeren van de omgeving. Indien gewenst roepen we hierbij de hulp in van andere instanties.

Wat kan je zelf doen?

U kunt zelf ook uw steentje bijdragen. In tijden van droogte is het belangrijk dat u zuinig omgaat met (kraan)water. Probeer het sproeien van de tuin tot een minimum te beperken. U kunt als het weer wat koeler is ook maatregelen nemen in uw tuin, die bijdragen aan een koelere tuin. Nieuwsgierig? Kijk dan op www.weetvanwater.nl