Zoeken

Oudere berichten live-blog Droogte- 2022

Gepubliceerd op 18 augustus 2022

Op deze pagina vindt je de eerder verschenen berichten over de droogte. De actuele berichten vind je op de droogte-pagina.

Eerder verschenen berichten in ons live-blog over de droogte

9 augustus 2022

Het wordt steeds droger. De waterkwaliteit wordt slechter. Gelukkig zijn er ook voordelen aan de droogte. In de Oude Eefse beek kunnen we nu makkelijk het slib uit de beek halen dat zich de afgelopen jaren heeft verzameld.

oude eefse beek baggeren

2 augustus 2022

In juli zijn er blauwalgen (groep algen die bij overmatige bloei giftig kunnen zijn) geconstateerd in twee zwemwateren; Het Blauwe Meer te Dinxperlo en Europarcs Resort de Achterhoek te Lochem. Deze locaties worden wekelijks bezocht, overige zwemwaterlocaties iedere twee weken. De provincie heeft voor deze zwemwateren een waarschuwing ingesteld. Actuele waarschuwingen voor zwemwater zijn terug te vinden via Vind een zwemplek | Zwemwater.nl

28 juli 2022

Er zijn tijdelijke pompen geplaatst bij Sluis Eefde (bij Zutphen). Het gemaal Eefde zorgt ervoor dat water vanuit de Gelderse IJssel in het Twentekanaal wordt gepompt. Met deze extra pompcapaciteit kan op korte termijn voldoende water in het Twentekanaal gepompt worden. Daarmee kunnen we een deel van ons gebied langer van water voorzien. Het Twentekanaal is een belangrijke waterbron én belangrijk voor scheepvaart, landbouw, natuur, drinkwatervoorziening en recreatie.

27 Juli 2022

De droogte houdt aan. Het regent te weinig. Sinds 11 juli 2022 is gemiddeld 7,4 mm neerslag gevallen in de Achterhoek en de Liemers. Tot en met maandag 8 augustus verwacht het KNMI 9 mm neerslag (met een bandbreedte van 7 tot 22 mm). Het KNMI verwacht een overwegend droog weertype met temperaturen die gemiddelde zijn voor deze tijd. Als we kijken naar het neerslagtekort, dan hebben we op dit moment een neerslagtekort van 251,8 mm. Dat is een hoeveelheid die minder vaak voorkomt dan 1x per 20 jaar voorkomt.

De Rijn staat zeer laag en zal de komende tijd verder dalen. Op dit moment is het waterpeil op de Rijn ‘erg laag’ voor de tijd van het jaar (7.01 m+ NAP). Er wordt de komende periode beperkt neerslag verwacht in het stroomgebied van de Rijn.

20 juli 2022

Een tijdelijke pomp is geplaatst om het water vanuit het Twentekanaal op te pompen in de rivier de Berkel. Het water in de Berkel staat erg laag en zakt met 2 cm per dag, omdat het water simpelweg verdampt. Door extra water in de Berkel te pompen, willen we voorkomen dat verderop bij de stad Lochem het water te laag staat. Te weinig water in de stad geeft problemen met o.a. ongedierte en is slecht voor de gezondheid van de inwoners.

19 juli 2022

Het dagelijks bestuur van het waterschap voert op 12.00 uur een verbod in voor het halen van water uit beken, sloten, vijvers en uit de rivier de Oude IJssel. Dit verbod geldt voor alle bedrijven en inwoners in het werkgebied van het waterschap. De waterstanden staan extreem laag. We verwachten dat dit erger wordt door het warme weer en weinig regen. Hierdoor is er meer kans op ongedierte en blauwalg in het water en droogvallende beken. Met het verbod willen we de natuur en de mensen beschermen.

19 juli 2022

We koelen we de ophaalbruggen in Laag Keppel en Terborg. Bij deze extreme hitte zet het materiaal van de brug uit en dan kan die niet meer open of juist dicht. Als dit gebeurt, is het vaarverkeer óf het wegverkeer geblokkeerd. Dit leidt tot files, oponthoud en gevaarlijke situaties - en dat willen we niet. Een verkeersregelaar sproeit de brug met een slang met water uit de rivier eronder.

14 juli 2022

De Rathumse beek valt bijna droog. Om de kwetsbare vissen zoals de beekprik te beschermen, brengen we extra water in de beek. Dit gebeurt via de grondwaterpomp van de nabijgelegen golfbaan.