Toelichting bij onttrekkingsverboden

Gepubliceerd op 9 juni 2020

Het is wederom erg droog. Daarom is het met ingang van woensdag 10 juni 12.00 uur verboden om water op te pompen uit de Oude IJssel en beken, sloten, kanalen en vijvers in het werkgebied van Waterschap Rijn en IJssel. Ook geldt een verbod voor het onttrekken van grondwater voor beregenen in en om 2 kwetsbare natuurgebieden. De verboden gelden tot nader order.

Verboden water uit sloten/vijvers/beken/kanalen te pompen

Vanaf 10 juni 2020 12.00 uur geldt een algeheel verbod voor onttrekkingen uit oppervlaktewater. Dit betekent dat je geen water uit de Oude IJssel en sloten, beken, kanalen en vijvers mag gebruiken. Het maakt daarbij niet uit wat je met het water wil doen. Het verbod geldt voor iedereen, zowel inwoners, agrariërs en andere bedrijven en organisaties.

Verboden grondwater op te pompen in specifiek natuurgebied

Ook geldt er vanaf 10 juni 2020 een (tijdelijk) verbod voor het onttrekken van grondwater voor besproeiing/beregening in de gebieden waar de flora en fauna onherstelbare schade dreigt op te lopen. Het gaat om de natuurgebieden de Zumpe (Doetinchem) en Stelkampsveld (Borculo). Het verbod geldt voor zowel inwoners als bedrijven en andere organisaties in een zone binnen 200 meter van de zeer kwetsbare natuurgebieden. In de kaart hieronder kunt u de exacte gebieden op perseelsniveau bekijken.

Waarom deze maatregelen?

Het oppervlaktewater wordt nu zo schaars dat we goed moeten kijken naar de verdeling van het beschikbare water. Een tekort aan water in het stedelijk gebied kan namelijk leiden tot problemen met de waterkwaliteit en de volksgezondheid. Om dit te voorkomen is besloten het algehele verbod in te stellen. Een algeheel verbod zorgt daarnaast voor duidelijkheid en rechtsgelijkheid voor onttrekkers.

Het verbod om grondwater te onttrekken voor het beregenen geldt voor een beperkt gebied, waar de flora en fauna onherstelbare schade dreigt op te lopen. Deze natuur is in de zomer afhankelijk van waterstanden en extreem gevoelig voor verdroging.

Zie ook: nieuws