Klimaat

Gepubliceerd op 14 juli 2020

Het klimaat verandert, de opwarming van de aarde gaat sneller dan verwacht. Volgens het KNMI stijgt de temperatuur in Nederland tot en met 2050 met 1 tot 2,3 graden. Als waterschap merken we de gevolgen van klimaatverandering: meer regen, langere periodes van droogte en grotere risico’s van overstroming. Daarom werken we er hard aan om de gevolgen van klimaatverandering op te kunnen vangen. Dit kunnen we niet alleen, maar doen we samen. Met gemeenten, bedrijven, instellingen en uiteraard bewoners. Als adviseur en partner.

Aanpassen aan het klimaat

We werken samen om ons aan te passen aan het veranderende klimaat, oftewel klimaatadaptatie. Dit doen we door maatregelen te nemen. Bijvoorbeeld door water langer vast te houden om er in tijden van droogte van te profiteren. Ook werken we samen in projecten zoals bijvoorbeeld Klimaat Kloar, de Landgoederenzone en Waterrobuuste Steden.

Met behulp van de klimaatatlas brengt het waterschap, samen met gemeenten, in beeld waar zich mogelijke risico’s bevinden van wateroverlast, droogte, hitte en overstromingen. De volgende stap is om samen te verkennen wat nodig is om  risico’s te beperken.

Energietransitie

Fossiele energiebronnen raken op en CO2-uitstoot versnelt de klimaatverandering. Het waterschap verbruikt fossiele brandstoffen. Dit willen we graag snel veranderen, we nemen verantwoordelijkheid voor ons energieverbruik en gaan als waterschap ons effect op de klimaatverandering minimaliseren. Daarom zetten we in op energiebesparing, duurzame energieopwekking en samenwerking met onze omgeving.
Het waterschap wil in 2025 energieneutraal zijn. Dat betekent dat alle energie, die door het waterschap wordt verbruikt, ook zelf wordt opgewekt met een mix van zon, biogas en wind.

Wat kunt u zelf doen?

Voor tips wat u thuis, in uw tuin of rondom uw bedrijf zelf kunt doen als het gaat om water, klimaat en duurzaamheid, kijk op www.weetvanwater.nl.