Zoeken

Antiverdrogingsmaatregelen Havikerwaard uitgesteld

Gepubliceerd op 8 mei 2015

Maatregelen om verdroging van de bronbossen in de Havikerwaard bij Ellecom tegen te gaan worden uitgesteld tot 2016. Waterschap Rijn en IJsel ziet zich hiertoe genoodzaakt omdat Rechtbank Gelderland besloten heeft de behandeling van het beroep tegen het projectplan wederom uit te stellen.

Uitstel tot 2016

Waterschap Rijn en IJssel heeft eerder toegezegd pas (Programmatische Aanpak Stikstof) met de uitvoering van de werkzaamheden beginnen, nadat de rechtbank uitspraak heeft gedaan in de lopende beroepsprocedure. Het recente uitstel van de rechtbank zorgt er hierdoor voor dat de maatregelen niet meer in 2015 uitgevoerd kunnen worden, zoals aanvankelijk gepland. Omdat de uiterwaarden bij Ellecom in de herfst en winter erg nat zijn, kan hier in deze perioden niet gewerkt worden met (zwaar) materieel. Hierdoor worden werkzaamheden tot de zomer van 2016 uitgesteld.

Meer kwelwater

Waterschap Rijn en IJssel wil enkele sloten in de Havikerwaard ondieper maken. Zo komt er meer kwelwater in het Faisantenbos en het Kooibos en krijgen de verdroogde bronbossen meer kans om te herstellen. Tegen de plannen is beroep aangetekend bij de rechtbank. Behandeling hiervan zou in eerste instantie plaatsvinden op 14 januari 2015, maar is al een aantal keren uitgesteld. De reden voor het meest recente uitstel is onbekend. Het is op dit moment nog niet duidelijk wanneer de rechtbank het beroep wel zal behandelen.