Excursie door de bronbossen

Gepubliceerd op 23 maart 2018

Op zaterdagmorgen 7 april a.s. organiseren Landgoed Middachten en Waterschap Rijn en IJssel een excursie door de bronbossen. De excursie leidt onder andere langs de heringerichte Oude Ruitersbeek en Middelste Beek en brengt u op normaal niet toegankelijke plekken. Misschien ziet u onderweg Bosanemonen, Slanke Sleutelbloemen of een Oranjetipje, want daarvoor is dit het geschikte moment in het jaar.

Ontdek het zelf

Op zaterdag 7 april nemen waterschap en Middachten u mee door de mooie wereld van het Faisantenbos en het Kooibos. U kunt naast de bijzondere natuur in de bronbossen natuurlijk de nieuwe vispassage bewonderen en u krijgt tekst en uitleg bij de uitgevoerde maatregelen om verdroging van de bronbossen tegen te gaan.

Praktisch

De excursie start om 10.00 uur en duurt tot ongeveer 13.00 uur. Deelname is gratis, maar u moet zich wel van te voren aan te melden. Dit kan via info@middachten.nl. Geef u snel op, want er kan een beperkt aantal mensen mee. De bronbossen zijn relatief natte bossen. Houdt u hiermee rekening met uw schoeisel. Vanwege de rust in het gebied zijn honden niet toegestaan.

Tegengaan verdroging

De bronbossen bij Middachten kampen met verdroging. Gemeente Rheden, Vitens (drinkwaterbedrijf), Provincie Gelderland en Landgoed Middachten bestrijden de verdroging van deze bronbossen. Waterschap Rijn en IJssel heeft eind 2017 o.a. enkele watergangen in het Middachterbroek ondieper gemaakt en een vispassage aangelegd. U krijgt nu de gelegenheid om in het veld het resultaat hiervan te zien en de bijzondere soorten waar we het allemaal voor doen te bekijken.