Beekherstel

Gepubliceerd op 8 juli 2013

Beekherstel, veel waterschappen zijn ermee bezig. Het woord herstel suggereert dat er iets stuk is, de beek in dit geval. Wat is er dan precies stuk en hoe kun je dit 'maken'?

Vroeger kronkelden veel onze beken door het landschap. Er was voldoende ruimte en de beek baande zich een weg door het landschap. Stuwen zorgden ervoor dat de beken en rivieren bevaarbaar bleven, ook als er tijdelijk wat minder water beschikbaar was. De vele bochten zorgden ervoor dat het water in natte perioden niet zo snel afgevoerd kon worden met wateroverlast tot gevolg. Ook steden als Lochem en Zutphen overstroomden regelmatig.

Van krom naar recht

Omstreeks de jaren 60 besloot men om veel beken recht te trekken, ofwel te kanaliseren. Bochten werden eruit gehaald en het water kon zo snel mogelijk afgevoerd worden. Zo werd wateroverlast in met name de steden voorkomen. Met de wateroverlast verdween ook de natuurlijke variatie in de beek. Waar de beek eerst  steile overs in buitenbochten en flauwe oevers in binnenbochten kende, waren nu alle oevers steil en eentonig. De natuur of ecologie van de beek werd als het ware 'stuk' gemaakt. Bijzondere leefgebieden voor planten en dieren verdwenen. De beek veranderde in een soort snelweg.

luchtfoto 15 juni 2014

Herstel

Tegenwoordig werken we aan beekherstel. Dat betekent dat we beken zo inrichten dat meer verschillende planten en dieren er weer kunnen leven, zonder dat de kans op wateroverlast toeneemt. Dat betekent dat beken bijvoorbeeld op sommige plekken weer mogen kronkelen (meanderen),  we de oevers flauwer maken of dat de beek tijdelijk (gereguleerd) buiten haar oevers mag treden. Zo ontstaat meer dynamiek en een grotere diversiteit aan planten en dieren.

Foto0156