Ecologische verbindingszones

Gepubliceerd op 22 maart 2016

Door het verdwijnen van stukken natuur en de aanleg van wegen, bebouwing en stuwen raakten natuurgebieden versnipperd. Dieren en planten kregen zo minder kans om te overleven. Ecologische Verbindingszones (EVZ's) verbinden de natuurgebieden weer met elkaar.

Een zone of verbinding bestaat uit natuurlijke oevers, houtsingels, bosjes, poelen, natte weilanden of graanakkers. Een EVZ maakt het planten en dieren makkelijker om te overleven. Alle Ecologische Verbindingszones samen vormen een netwerk van natuurgebieden, de Ecologische Hoofdstructuur (EHS (Ecologische Hoofdstructuur, wordt ook wel nationaal natuur netwerk genoemd)).

Gelderland en Overijssel

Sommige dieren zoals de otter zijn afhankelijk van water. Daarom worden sommige beken en rivieren ingericht als ecologische verbindingszone. In het beheergebied ons waterschap doen we dat met de Baakse Beek, Berkel, Buurserbeek/ Schipbeek, Dortherbeek en de Oude IJssel.

EVZ en schoon water

Ons waterschap zet zich in voor schoon water. Daar profiteren planten en dieren van. Natuur en water profiteren dus van elkaar. De verantwoordelijkheid voor de waterkwaliteit in heel Europa is geregeld in de Kaderrichtlijn Water.