Zoeken

Vissen bij een vistrap, slim of flauw?

Gepubliceerd op 17 maart 2016

Vissen vlakbij een stuw en/of een vistrap lijkt misschien slim, maar is dat ook zo?!

nee, vissen bij een stuw of een vistrap is niet slim. Niet vanwege je eigen veiligheid en niet vanuit de visstand.

Visstand

We leggen vispassages aan om het leefgebied van vissen te vergroten en de visstand te verbeteren. Als echte hengelsportliefhebber zijn die dingen belangrijk voor je. Met een slechte visstand is ook vissen lang zo leuk niet. Vispassages dienen behalve als omleidingsroute om de stuw ook als rustplaats voor vissen. Gun vissen die rust en ga je met je hengel een eind verderop zitten.

Veiligheid

Als het niet mogelijk is een stuw te verwijderen maken we de stuw passeerbaar voor vis door middel van een bypass om te stuw. Soms ondergronds, soms bovengronds. Bij stuwen en gemalen is het water vaak diep en er staat een sterke verraderlijke stroming. Stuwen en de verharding eromheen zijn bovendien vaak glad en de oevers steil. Je kunt voor je eigen veiligheid dus het beste niet te dicht bij de stuw in de buurt komen.

Hengelsportvereniging

Om te mogen vissen in de meeste viswateren moet je een vergunning hebben van een hengelsportvereniging of - federatie. Om zorg te dragen voor een goede visstand hebben zij regels opgesteld. in de meeste gevallen is vissen binnen een bepaalde afstand bij stuwen en vistrappen verboden. Raadpleeg voor de exacte afstand de regels van jouw visvereniging of - federatie.  Overtreed je de regels, dan riskeer je een boete.


besselink 16-04_1 (gees kuit) fb

Hoe vindt een vis de ingang van een vispassage?

Wist je dat?

lezenblijftmoeilijk_9190

Wist je dat je niet in alle perioden in het jaar op alle vissen mag vissen?