Zoeken

Georganiseerde en overige activiteiten

Gepubliceerd op 5 juli 2016

Wilt een evenement of een wedstrijd organiseren of een andere activiteit uitoefenen in georganiseerd verband? Wilt u recreëren waar dit niet is toegestaan of wilt u bijvoorbeeld een steiger aanleggen? U moet dan toestemming hiervoor vragen bij het waterschap.

Watervergunning of overeenkomst

Wilt u iets anders dan wat is toegestaan, dan kunt u in sommige gevallen toestemming krijgen van het waterschap: u moet dan een watervergunning aanvragen en/of een overeenkomst afsluiten. U heeft altijd een watervergunning nodig als u objecten aanbrengt langs, in of op een watergang of dijk.

Recreatiedruk

Ook als u een activiteit of een evenement organiseert, heeft u toestemming van het waterschap nodig. Onder het organiseren van een activiteit verstaan we alles waardoor de recreatiedruk toeneemt. Bijvoorbeeld het verhuren van kano's, het organiseren van wandel- of vaartochten, het organiseren van wedstrijden, het opnemen van een onderhoudspad in een wandelroute etc. Het waterschap maakt dan een afweging of de activiteit is toegestaan. Bij een grotere recreatiedruk zijn immers de risico's op schade, ongevallen en de nadelen voor aanliggende eigenaren groter.

Soms geen toegang

Onze onderhoudspaden zijn in de meeste gevallen opengensteld voor recreatie. Op sommige plaatsen is recreatie niet toegestaan. Dit is aangegeven met borden ‘verboden toegang', bijvoorbeeld op plaatsen waar de flora en fauna wordt beschermd, waar de veiligheidsrisico's te groot zijn of waar omwonenden te veel gestoord worden in hun privacy. Betreed geen gronden van aanliggende eigenaren, beperk de geluidsoverlast, breng geen schade aan en houd rekening met de natuur.


Toestemming vragen?

Wilt u toestemming vragen voor (het organiseren van) een activiteit? Maak dan gebruik van ons loket.