Varen

Gepubliceerd op 28 augustus 2013

Veel wateren van Waterschap Rijn en IJssel zijn opengesteld. U mag hier vissen, roeien, (kano)varen, zwemmen of schaatsen.

Wilt u meer, iets anders of wilt u een sport uitoefenen in georganiseerd verband, dan heeft u toestemming van het waterschap nodig. Houd altijd rekening met uw eigen veiligheid en de belangen van anderen.

Kanovaren en roeien

Kanovaren en roeien mag in principe overal in het beheergebied van ons waterschap. Stap alleen in op plekken waar u de oever niet beschadigt. Let u op onveilige situaties bij bruggen, stuwen en sluizen. Alleen op veel gebruikte kanoroutes wordt u op een aantal locaties via signaleringslijnen en/of borden gewaarschuwd als u een grotere stuw of sluis nadert. Gaat u het water op, houdt dan rekening met de stroming. Onze beken kunnen als gevolg van hevige regenval snel veranderen. Wat eerst een kabbelend beekje was kan in een paar uur tijd veranderen in een kolkende massa water. Neem geen risico's.

Motorboten

Op de Oude IJssel en de Aastrang tot aan de Duits grens mag u onder bepaalde voorwaarden met een motorboot varen, op de overige watergangen is dit niet toegestaan. Voor actuele scheepvaartinformatie, de bedieningstijden van bruggen en sluizen in de Oude IJssel en een overzicht van de afmeervoorzieningen verwijzen we u naar Vaarweginformatie Oude IJssel.

Wellicht ook interessant voor u: