Vissen

Gepubliceerd op 28 augustus 2013

Veel eigendommen van Waterschap Rijn en IJssel zijn niet afgesloten. U mag wandelen, vissen, roeien, kanovaren, zwemmen, schaatsen en over verharde paden fietsen.

Wilt u meer, dan heeft u toestemming van het waterschap nodig. Houd rekening met uw eigen veiligheid en de belangen van anderen.

Hengelsportfederaties

De hengelsportfederaties pachten het visrecht van ons waterschap. Vissers moeten een sportvisakte hebben en lid zijn van een visvereniging. We voeren regelmatig overleg met de hengelsportorganisaties. Vissers willen een goede kwaliteit van het water en bevisbare oevers. Wij nemen deze wensen mee in ons onderhoud. Vissers leveren ons soms vangstregistraties. Zo krijgen wij inzicht in welke soorten en hoeveelheden vis er in het water leven.