Zwemmen

Gepubliceerd op 19 juni 2020

Het waterschap controleert de waterkwaliteit van 19 officiële zwemwateren in het beheergebied. Er wordt ook veel gezwommen op locaties die niet officieel zijn aangewezen als zwemwaterlocatie. Hier controleren we alleen de waterkwaliteit als daar aanleiding toe is.

  • Wilt u weten welke zwemwateren er in ons gebied zijn en of het water waarin u zwemt is goedgekeurd? Kijk dan op www.zwemwater.nl/ of download de Zwemwater App voor Android of voor iOS/Apple.
  • Wilt u weten waar (voor zover bekend) in ons beheergebied (niet-zwemwater) problemen met de waterkwaliteit, bijvoorbeeld blauwalg, zijn gesignaleerd? Kijk op de pagina over Blauwalg

Officiële zwemwateren

Tijdens het zwemseizoen, van 1 mei tot 1 oktober, controleert het waterschap de waterkwaliteit van 19 officiële zwemwateren in het beheergebied. In opdracht van de provincie Gelderland  doet het waterschap bacteriologisch onderzoek en controleren het zwemwater onder andere op olie, vuil, schuim en kleur van het water en de aanwezigheid van blauwalgen (groep algen die bij overmatige bloei giftig kunnen zijn). Ook het zuurstofgehalte, de watertemperatuur en de zuurgraad worden gemeten. U vindt de actuele stand van zaken op de hierboven genoemde pagina www.zwemwater.nl.

Zwemmen in natuurwater

Zwemmen in natuurwater is leuk. Het is echter niet zonder risico's. Wij geven u graag enkele tips:

  • zwem niet in rivieren, plassen of ander water dat geen officieel zwemwater is;
  • zwem niet in de buurt van stuwen en sluizen in verband met de sterke stroming en mogelijke draaikolken;
  • zwem niet in de buurt van een drijvende algenlaag;
  • zwem niet in de buurt van troebel of stinkend water;
  • zwem niet in water waarin dode vissen of andere dode dieren drijven;
  • zwem nooit alleen.

We monitoren het natuurwater alleen als daar aanleiding voor is. Op de kaart op de pagina over blauwalg kunt u zien waar wij blauwalg, vissterfte of botulisme hebben geconstateerd en waar u het contact met water dus het beste kunt vermijden. Op alle overige locaties moet u altijd bovenstaande tips in acht nemen.

Duiken in rivieren of ander water is gevaarlijk. Niet overal is het water even diep en op de bodem liggen soms scherpe voorwerpen. Zwemmen in de vaargeul van de Oude IJssel is verboden. Op de Oude IJssel varen ook (vracht)schepen. Zwemmers zijn vanaf een schip niet of nauwelijks te zien en door de zuigende werking van grote vrachtschepen kunnen zwemmers naar een schip worden toegetrokken.

Klacht of melding

Wilt u een gezondheidsklacht of een melding over zwemwater doorgeven? Neem dan contact op met:

Voor overige meldingen over water kunt u zich wenden tot het waterschap

Wellicht ook interessant voor u: