Waterkwaliteit

Gepubliceerd op 8 juli 2013

We werken permanent aan verbetering van de waterkwaliteit. Dat doen we bijvoorbeeld via vergunningen voor het lozen van vervuild water. We zuiveren het rioolwater in rioolwater-zuiverinsinstallaties (RWZI (rioolwaterzuivering)'s). We werken daarbij nauw samen met gemeenten.