Waterzuivering

Gepubliceerd op 8 juli 2013

Het waterschap vangt het afvalwater van bijna 600.000 inwoners en 20.000 bedrijven op in het riool en maakt het schoon in zuiveringsinstallaties. Daarna stroomt het water weer in sloten of rivieren. Waterschap Rijn en IJssel heeft verspreid over het hele werkgebied circa 140 rioolgemalen die het afvalwater via persleidingen (transportleiding voor rioolwater van een woonkern naar de rwzi) verpompen naar 13 rioolwaterzuiveringsinstallaties.

Zo wordt het afvalwater gereinigd:

Zo ziet het riool er van binnen uit: