Controles

Gepubliceerd op 26 juni 2015

Ons waterschap controleert de waterkwaliteit van de officiële zwemwateren in opdracht van Provincie Gelderland. Regelmatig onderzoeken we dit water onder andere op de aanwezigheid van blauwalgen (groep algen die bij overmatige bloei giftig kunnen zijn). De overige wateren controleren we niet structureel.

Zwemwateren

In het zwemseizoen (van 1 mei tot 1 oktober) controleert ons waterschap de waterkwaliteit van de officiële zwemwateren in Gelderland. We meten dan o.a. de hoeveelheid blauwalgen (groep algen die bij overmatige bloei giftig kunnen zijn) in het water. Zijn de concentraties aan blauwalgen of andere bacteriën boven een bepaalde norm dan onderzoeken wij nog om welke soorten blauwalg het gaat. Op basis hiervan adviseert het waterschap aan de provincie om al dan niet een negatief zwemadvies uit te brengen. De provincie bepaalt zelf of zij dit advies overneemt en is uiteindelijk verantwoordelijk. Vermoed u blauwalg bij een officiele zwemlocatie? Meld het bij de provincie via T (026) 359 99 99 of mail naar: provincieloket@gelderland.nl

Andere wateren

Ook in niet-officiële zwemwateren kan blauwalg voorkomen. In deze wateren voeren we geen structurele controles uit. Onze medewerkers in het veld houden natuurlijk wel hun oren en ogen open. Als zij waterkwaliteitsproblemen signaleren dan voeren we nader onderzoek uit. Blijkt er veel blauwalg te zitten in bijvoorbeeld vijvers, vennen of plassen waar veel gevist, gespeeld, gezwommen of gevaren wordt of waar bijvoorbeeld veel honden lopen dan nemen we passende maatregelen. Signaleert u zelf blauwalg meld het bij ons.