Waterpeilbeheer

Gepubliceerd op 5 juli 2013

Via ons netwerk aan watergangen en stuwen en gemalen stemmen we grond- en oppervlaktewaterpeilen zoveel mogelijk af op specifiek gebruik. Dat doen we op verschillende manieren.


Eisen aan waterbeheer

De manier waarop we onze ruimte gebruiken, stelt eisen aan het waterbeheer. Een overstroming veroorzaakt bijvoorbeeld op de ene plek minder schade dan op de andere. Daardoor kunnen we water tijdelijk parkeren om schade elders, zoals in stedelijk gebied, te voorkomen.