Gemalen

Gepubliceerd op 5 juli 2013

Het water in beken en sloten wordt op een gewenst peil gehouden door middel van onder andere stuwen en gemalen. Stuwen houden het water tegen en gemalen voeren het water juist af. Maar hoe werkt een gemaal?

Gemalen bestaan uit een of meerdere pompen die het water van laag naar hoog pompen.

De beken en sloten in ons beheergebied stromen naar de Rijn en de IJssel. Onder normale omstandigheden is het waterpeil in de beken en rivieren hoger dan het waterpeil in de rivieren en stroomt het water vrij de rivieren in. Als het water in de rivieren hoger staat gaat dit niet zo makkelijk. Gemalen pompen het water dan de rivieren in en voorkomen dat de beken en sloten overstromen. Het grootste gemaal in ons beheergebied is gemaal Kandia (pdf, 1.5 MB) bij Groessen.

Meetgegevens

Wilt u weten hoe hoog het water in uw omgeving staat? Het waterkwantiteitsmeetnet omvat online meetpunten voor waterstanden en debieten; neerslag en grondwaterstanden.