Stuwen

Gepubliceerd op 5 juli 2013

Het water in beken, sloten en rivieren houden we op een bepaalde hoogte (peil) met stuwen en gemalen. Wat is een stuw precies en hoe werkt dat?

Met een stuw regelen we de waterstand in bijvoorbeeld een sloot of een beek. Het is meestal een beweegbare klep in het water, waarachter het water blijft staan. De hoogte van het water regelen we door de klep hoger of lager te zetten. Sommige stuwen hebben een stand en dus één vast peil; dan noemen we het ook wel een drempel. Beweegbare stuwen kennen meestal een minimum en een maximum peil.

Soorten stuwen

Er zijn vele soorten en maten stuwen. Van hout, metaal of van steen. Sommige zijn zo oud dat ze op de lijst van monumenten staan. Soms worden ze met de hand bediend. Steeds vaker werken ze automatisch en bedienen we ze op afstand met computers.

Ruimte voor vissen

Bij de aanleg van een nieuwe stuw houden we zoveel mogelijk rekening met de dieren in het water. We willen graag dat vissen op en neer kunnen zwemmen in het water, en niet gevangen zitten tussen twee stuwtjes. Daarom maakt ons waterschap veel stuwen passeerbaar voor vissen.

Meetgegevens

Wilt u weten hoe hoog het water in uw omgeving staat? Het waterkwantiteitsmeetnet omvat online meetpunten voor waterstanden en debieten; neerslag en grondwaterstanden.