Afvoerputje van Europa

Nederland wordt wel het afvoerputje van Europa genoemd. De grote rivieren van Noordwest Europa komen uit in de Noordzee. Vroeger stonden grote delen van ons land regelmatig onder water. Doordat we rivieren indammen, kanalen graven en met behulp van stuwen en gemalen het water- en grondwaterpeil beheersen, houden we het nu meestal droog.