Muskusratten

Gepubliceerd op 24 maart 2016

Hoe voorkomen we schade aan dijken, veroorzaakt door muskus- en beverratten?

muskusrat rivierenland

Muskusratten zijn geduchte gravers. Door hun gegraaf ondermijnen ze dijken en kades, die daardoor bij hoogwater minder sterk zijn. Bovendien graven ze ook in oevers van sloten, die daardoor inzakken. Daarom bestrijden de waterschappen muskus- en beverratten.

Zorgvuldig

Dat vangen gebeurt zo zorgvuldig mogelijk. Dus op een wijze die zo weinig mogelijk dierenleed veroorzaakt. Het waterschap doet er alles aan om onbedoelde vangst van andere dieren (zoogdieren, vogels, vissen) te voorkomen.

Heeft u een muskusrat gezien?

Heeft u een muskusrat gezien, dan kunt u dit melden op een digitaal formulier. Een muskusrattenvanger gaat er dan op af.

Samenwerking

Het muskusrattenbeheer wordt uitgevoerd binnen het samenwerkingsverband van de Waterschappen Rijn en IJssel, Vallei en Veluwe, Hollandse Delta en Rivierenland.