Ruimte voor de rivier

Gepubliceerd op 17 januari 2010

Hoe beschermen we onze leefomgeving tegen het hoge water op de rivieren? Dit doen we niet alleen door de dijken te verhogen, maar juist ook door het water meer ruimte te geven.

In Nederland hebben we steeds meer kans op overstromingen, omdat de rivier ruimte verliest. De rivieren liggen ingeklemd tussen steeds hogere dijken, waarachter steeds meer mensen wonen. Tegelijkertijd is de bodem achter de dijken gedaald. Bovendien regent het vaker en harder, waardoor de rivieren meer water moeten verwerken. Het gevolg: stijgende waterstanden en meer kans op overstromingen met grote impact op mens, dier, infrastructuur en economie.

Veiligheid

Landelijk laten we op meer dan 30 plekken langs Rijn, IJssel, Waal, Nederrijn en Lek het water vrijer stromen. Dit gebeurde in de periode van 1995 tot 2018. Het doel: veiligheid voor de vier miljoen Nederlanders die door 'Ruimte voor de Rivier' worden behoed voor overstromingen.

Er zijn ook diverse projecten in de uiterwaarden in de omgeving van de dijken waar we als dijk- en waterbeheerder adviseren. Doel is het zorgen voor veilige dijken en goede watervoorzieningen, zoals de Rijnwaardense Uiterwaarden.