Alles over Waterveiligheid

Gepubliceerd op 17 januari 2020

De waterschappen zorgen voor het op orde houden van de dijken om het risico op overstromingen en wateroverlast te beperken. Dan kunnen inwoners veilig wonen, werken en recreëren. De kans op overstromingen en wateroverlast neemt toe door klimaatverandering. De potentiële schade wordt ook groter omdat de economische waarde achter de dijk - van huizen, bedrijven en infrastructuur - de laatste decennia sterk toeneemt. Binnen het Deltaprogramma staat preventie voorop: we voorkomen overstromingen door het versterken van onze dijken en via rivierverruiming. Als waterschap denken en werken wij ook aan ingrijpen bij calamiteiten en waterbewustzijn bij inwoners.

Nieuwe normering

In de Waterwet is per 1 januari 2017 een nieuwe norm voor de primaire keringen vastgesteld. Deze heeft drie doelen:

1. Iedereen in Nederland die achter een dijk woont, is even goed beschermd. De kans op overlijden als gevolg van een overstroming mag nooit groter zijn dan 1 op 100.000 per jaar, dat is 0,001%.

2. We voorkomen zoveel mogelijk grote groepen slachtoffers en grote economische schade door een overstroming.

3. Extra bescherming voor vitale of kwetsbare infrastructuur waarvan uitval grote landelijke gevolgen heeft.

Deze doelen zijn vertaald naar eisen aan de dijken, die vast zijn gelegd in de Waterwet. In ons gebied betekent dit dat de dijken versterkt moeten worden voor 2050. We brengen deze opgave in de komende periode verder in beeld. Over de nieuwe normering is een strip gemaakt die bestaat uit een tekst (jpg, 242 kB) en een strip (jpg, 399 kB).

Lees ook  Strategie nieuwe normering IJsseldijken

Zeven tips bij extreem hoogwater

We moeten zuinig zijn op onze dijken want de gevolgen van onveilige dijken kunnen enorm zijn. Daarom houden we ons gebied veilig en leefbaar en gaan we de komende dertig jaar heel veel dijken in Nederland versterken. Maar ook jij kunt je steentje bijdragen en er rekening mee houden dat je zo dichtbij een dijk woont. Wat dat betekent en hoe je ons kunt helpen vind je in onze deurhanger (pdf, 1.9 MB).

Weet jij wat je moet doen bij extreem hoogwater? De kans is gelukkig klein, maar wees goed voorbereid als het water extreem hoog tegen de dijk staat. We geven je 7 tips:

  1. Volg het nieuws via Omroep Gelderland, de officiële noodzender in Gelderland. En stel je telefoon in op NL-Alert.
  2. Als de veiligheidsregio (samenwerkingsverband tussen gemeenten, politie, brandweer en gezondheidszorg die tijdens calamiteiten voor de bestrijding er van zorg draagt) adviseert om je huis te verlaten, volg dit dan op. Denk ook aan anderen die hulp nodig hebben.
  3. Bescherm je huis: draai de gashoofdkraan dicht en zet de elektriciteit uit; ontkoppel alle apparaten en stop een zware zak in wc’s, wastafels en waterputjes zodat rioolwater niet binnenkomt.
  4. Als je het gebied niet meer veilig kunt verlaten, ga dan naar een voldoende hoge verdieping. Controleer of je weg kunt komen via je dakraam of ladder. Maak duidelijk waar je bent en hang een wit laken uit je raam.
  5. Zorg voor voldoende drinkwater, voedsel en medicijnen. Heb je nog water in de kraan? Vul hier dan direct de beschikbare emmers mee.
  6. Neem mee naar een hoge verdieping: een transistorradio met nieuwe batterijen, zaklampen, kaarsen, lucifers (of LED-lampjes op batterijen), dekens en droge handdoeken, een powerbank en legitimatiebewijzen.
  7. Denk aan anderen: laat je familie en vrienden weten dat je thuis of op een droge plek in de buurt bent.

Projecten Waterveiligheid

Lees meer over de projecten die in het teken staan van waterveiligheid:

Rijnkade Arnhem
Dijkverbetering Twentekanaal
Rivierklimaatpark IJsselpoort
Rivier in de Stad
Rivierklimaatpark IJsselpoort
Bloemrijke dijken
Dijkversterking Spijk-Westervoort