Alles over Waterveiligheid

Gepubliceerd op 24 maart 2016

De waterschappen zijn verantwoordelijk voor het op orde brengen en houden van de dijken om het risico op overstromingen en wateroverlast te beperken. Dit met het oog op een waterveilige regio, waarin inwoners veilig kunnen wonen, werken en recreëren. Door klimaatverandering neemt de kans op overstromingen en wateroverlast toe. Daarnaast is de economische waarde achter de dijk - van huizen, bedrijven en infrastructuur - de laatste decennia sterk gestegen. Binnen het Deltaprogramma staat preventie voorop: we voorkomen overstromingen door het versterken van onze dijken en via rivierverruiming.

Nieuwe normering

In het Nationale Deltaprogramma is per 1 januari 2017 een nieuwe norm voor de primaire keringen vastgesteld. Deze beoogt drie doelen:

1. Iedereen die in Nederland achter een dijk woont, krijgt tenminste een zelfde beschermingsniveau. De kans op overlijden als gevolg van een overstroming mag nooit groter zijn dan 1 op 100.000 per jaar, dat is 0,001%.

2. Zoveel mogelijk voorkomen van grote groepen slachtoffers en grote economische schade door een overstroming.

3. Meer bescherming bieden op die plaatsen waar uitval van vitale of kwetsbare infrastructuur grote landelijke gevolgen heeft.

Deze doelen zijn vertaald naar eisen voor de dijken, die vast worden gelegd in de wet. De opgave die hier voor ons beheergebied uit voortvloeit is fors. We brengen deze opgave in de komende periode verder in beeld. Over de nieuwe normering is een strip gemaakt die bestaat uit een tekst (jpg, 242 kB) en een strip (jpg, 399 kB).

Lees ook  Strategie nieuwe normering IJsseldijken

Projecten Waterveiligheid

Lees meer over de projecten die in het teken staan van waterveiligheid:

Rijnkade Arnhem
Dijkverbetering Twentekanaal
Rivierklimaatpark IJsselpoort
Dijkverbetering Pannerden-Loo
Rivier in de Stad
Rivierklimaatpark IJsselpoort
Bloemrijke dijken