Alles over Waterveiligheid

Gepubliceerd op 17 januari 2020

De waterschappen zorgen voor het op orde houden van de dijken om het risico op overstromingen en wateroverlast te beperken. Dan kunnen inwoners veilig wonen, werken en recreëren. De kans op overstromingen en wateroverlast neemt toe door klimaatverandering. De potentiële schade wordt ook groter omdat de economische waarde achter de dijk - van huizen, bedrijven en infrastructuur - de laatste decennia sterk toeneemt. Binnen het Deltaprogramma staat preventie voorop: we voorkomen overstromingen door het versterken van onze dijken en via rivierverruiming. Als waterschap denken en werken wij ook aan ingrijpen bij calamiteiten en waterbewustzijn bij inwoners.

Nieuwe normering

In de Waterwet is per 1 januari 2017 een nieuwe norm voor de primaire keringen vastgesteld. Deze heeft drie doelen:

1. Iedereen in Nederland die achter een dijk woont, is even goed beschermd. De kans op overlijden als gevolg van een overstroming mag nooit groter zijn dan 1 op 100.000 per jaar, dat is 0,001%.

2. We voorkomen zoveel mogelijk grote groepen slachtoffers en grote economische schade door een overstroming.

3. Extra bescherming voor vitale of kwetsbare infrastructuur waarvan uitval grote landelijke gevolgen heeft.

Deze doelen zijn vertaald naar eisen aan de dijken, die vast zijn gelegd in de Waterwet. In ons gebied betekent dit dat de dijken versterkt moeten worden voor 2050. We brengen deze opgave in de komende periode verder in beeld. Over de nieuwe normering is een strip gemaakt die bestaat uit een tekst (jpg, 242 kB) en een strip (jpg, 399 kB).

Lees ook  Strategie nieuwe normering IJsseldijken

Projecten Waterveiligheid

Lees meer over de projecten die in het teken staan van waterveiligheid:

Rijnkade Arnhem
Dijkverbetering Twentekanaal
Rivierklimaatpark IJsselpoort
Rivier in de Stad
Rivierklimaatpark IJsselpoort
Bloemrijke dijken