Agrariërs


Hoge concentraties gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen in het oppervlaktewater veroorzaken een slechte kwaliteit van dit water. Dit heeft gevolgen voor het leven in en nabij het water en ook voor de mens. Wij geven u tips wat u zelf kunt doen aan een goede waterkwaliteit.

Het boerenerf

De website www.goedboerenerf.nl bevat een overzicht van de actuele regels, praktische informatie en tips over maatregelen en oplossingen om erfafspoeling terug te dringen en te voldoen aan het Activiteitenbesluit (besluit van de minister op basis waarvan vergunningverlening plaatsvindt.).

Bodembeheer

In de film ‘Bodem in Balans’ komen twee boeren aan het woord komen die vertellen over het nut van een gezonde bodem. De bodem is de basis onder ieder akkerbouwbedrijf. Bodembeheer heeft grote invloed op het functioneren van de bodem en dus op de opbrengsten.

droogte trekker

Vruchtbare Kringloop

Vruchtbare Kringloop inspireert en faciliteert agrarische ondernemers in het creëren en benutten van kansen om hun bedrijven verder te verduurzamen en ‘toekomstproof’ te maken. Het gaat daarbij om bedrijfsresultaten, milieukwaliteit, waterbeheer en bodemvruchtbaarheid. Aan het project werken meer dan 250 melkveehouders mee. Waterschap Rijn en IJssel werkt ook mee aan dit succesvolle project.

Gewasbeschermingsmiddelen

De Toolbox Emissiebeperking die u vindt op de website van Toolbox water bevat informatiekaarten met praktische maatregelen om emissie (uitstoot) van gewasbeschermingsmiddelen naar het oppervlaktewater te verminderen. Door het invullen van de erfemissiescan kunt u eenvoudig zien waar nog mogelijkheden liggen om de belasting van het oppervlaktewater verder te verminderen.

Zorgvuldige omgang met gewasbeschermingsmiddelen is belangrijk, zeker op het erf. In deze film ziet u hoe een loonwerker ervoor zorgt dat er vanaf zijn erf geen middel de sloot in gaat.

Buitengebied

Akkerranden

In ‘Bloeiend bedrijf’ werkten bijna 600 boeren in de akkerbouw, tuinbouw en veehouderij samen aan 1200 kilometer akkerranden. Bloeiend Bedrijf is gestopt, maar op de website vindt u nog wel vervolg­projecten en initiatieven die in de provincies plaatsvinden. Zodoende blijft de opgedane kennis actief en in de praktijk gebruikt.