Waterschap Rijn en IJssel
Zoekterm

Samenwerking met Duitsland


De bronnen en bovenstroomse gebieden van verschillende riviertjes in Oost-Nederland liggen in het naburige Duitsland. Dit geldt onder meer voor de Vecht, Dinkel, Berkel en Oude IJssel. Het waterbeheer in onze gebieden wordt daarom deels beïnvloed door de maatregelen en ontwikkelingen in Duitsland. Er is van oudsher een samenwerking tussen de Nederlandse en Duitse waterbeheerders. Deze heeft zich de afgelopen periode sterk ontwikkeld vanuit de gedachte dat we werken binnen grensoverschrijdende stroomgebieden. Deze lijn zetten we door.

Doel en strategie

Aanpak voor de planperiode